Søknader går gjennom Oslo kommunes opptakssystem

Søke plass

Alle søkere må søke gjennom Oslo kommunes barnehageopptak. Er du ansatt ved Diakonhjemmet eller student ved VID vitenskapelige høgskole må du oppgi dette.

Søknadsinformasjon

Diakonhjemmets barnehager Steinerud og Borgenveien er bedriftsbarnehager med prioritet for ansatte og studenter ved Det norske Diakonhjem og Diakonhjemmets virksomheter. Alle har anledning til å søke og det er barn fra nærmiljøet som allerede går i barnehagen.

Alle må søke plass gjennom barnehageopptaket i Oslo kommune. Der må du velge Borgenveien barnehage og Steinerud barnehage i ønsket rekkefølge.

Ansatte og studenter

Dette må du gjøre for at vi skal kunne finne frem til søkere med prioritet.

 1. Velge bedriftsbarnehage under «Type plass»
 2. Skrive i merknadsfeltet, her må du skrive hvilken virksomhet, avdeling, enhet, institutt osv. du jobber ved på Diakonhjemmet. Studenter må fylle ut utdanning og kull.

Søker du i begge barnehagene må du fylle inn dette for begge barnehagene.

Opptakskriterier

Prioritet blir gitt til søkere fra Diakonhjemmet (Det norske Diakonhjem). Dersom det ikke er aktuelle søkere fra Diakonhjemmet, kan barnehagen ta inn eksterne søkere. Opptakskrets for eksterne søkere er Vestre Aker bydel.

Ansatte og studenters barn

Prioritering

 1. Barn med prioritet i henhold til Lov om barnehager § 13 og barn med vedtak etter lov om barneverntjenester § 4-12 og § 4-4 annet og fjerde ledd.
 2. Barn av ansatte på Diakonhjemmet.
  Arbeidsgivers behov for å rekruttere og beholde ansatte vektlegges. Så langt det er mulig, prioriteres søsken av barn som allerede går i barnehagen.
 3. Barn av studenter ved VID vitenskapelige høgskole.
  VID kan lage retningslinjer for prioritering. Så langt det er mulig, prioriteres søsken av barn som allerede går i barnehagen.

Nærmiljøbarn

Prioritering

 1. Barn med prioritet i henhold til Lov om barnehager § 13 og barn barn med vedtak etter lov om barneverntjenester § 4-12 og § 4-4 annet og fjerde ledd.
 2. Søsken av barn som allerede går i barnehagen
 3. Det skal tas hensyn til sammensetning av barnegruppene; alder og kjønn
 4. Foreldrenes prioriteringer på søkerlisten
 5. Dersom søkere stiller helt likt i forhold til øvrige kriterier, skal tildeling skje ved loddtrekning.

Borgenveien barnehage

E-post: borgenveien.barnehage@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 930 93 287

Barnehagen ligger i en gammel eplehage ved Diakonhjemmet Sykehus

Besøksadresse: Borgenveien 7, 0370 Oslo

Gå til kontaktsiden

Steinerud barnehage

E-post: steinerud.barnehage@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 930 93 287

Barnehagen ligger i nærheten av Steinerud T-banestasjon. Store deler av utelekeplassen er naturtomt

Besøksadresse: Hartvig Halvorsens vei 7, Oslo

Gå til kontaktsiden