Hverdagsliv i Borgenveien barnehage

For foreldre

Hverdagsliv i Borgenveien barnehage.

Åpningstid

07.00–16.30

MyKid er vår kommunikasjonskanal mellom hjem og barnehage.

Telefonnummer til avdelingene

 • Tyrihans +47 900 22 146
 • Tommeliten +47 900 22 147
 • Veslefrikk +47 900 22 148
 • Askeladden +47 900 54 196

Praktisk informasjon

 • Sykdom – hva gjør jeg?

  Barnehagen tar kun imot barn som er friske nok til å delta i barnehagens opplegg ute og inne. Barn som har vesentlig redusert allmenntilstand, er smittefarlige eller har feber må være hjemme. Er du usikker finner du mer informasjon på Helsenorge.

  Dersom et barn blir sykt i barnehagen, vil en av foreldrene bli tilkalt for å hente barnet så raskt det lar seg gjøre.

 • Hva slags klær trenger barnet i barnehagen?

  Barna skal alltid være hensiktsmessig kledd tilpasset årstiden, slik at de kan delta i lek inne og ute. Alt tøy og fottøy bør være navnet.

  Følgende må alltid være i barnehagen:

  • To fulle klesskift
  • Uteklær og fottøy
  • Bleier
 • Ferie eller en liten fridag – husk å gi beskjed

  Når barnet har fri fra barnehagen, både enkeltdager og lengre ferier, er det viktig at barnehagen får beskjed om dette.

 • Forsikring

  Barna er kollektivt forsikret for den tiden de oppholder seg i barnehagen. Forsikringen gjelder også på turer etc. i barnehagens regi.

 • Betaling av barnehageplass

  Det betales for 11 måneder per år, juli måned er betalingsfri. Faktura sendes på e-post.

 • Måltider

  Barna får varm lunsj tre dager i uken laget av vår kjøkkenassistent.

 • Ferie og planleggingsdager

  Barnehagen har åpent på alle hverdager i påsken og i juleferien. Barnehagen er stengt i 3 uker om sommeren, på planleggingsdager og på vanlige offentlige fridager, helligdager og jul- og nyttårsaften. Barnehageåret har fire planleggingsdager.

Pedagogisk arbeid med hverdagsaktivitetene

Barnehagehverdagen har mange rutiner som fyller mye av dagen. En viktig del av barnehagens pedagogiske arbeid er å gi barna en trygghet, utvikling og trivsel i disse hverdagslige situasjonene.

 • Mottagelse om morgenen

  MÅL

  • Barn og foreldre skal føle seg velkommen
  • Utveksle informasjon

  METODE

  • Møte barn og foreldre i garderoben
  • Hjelpe barn til å ta avskjed med foreldrene
 • Måltider
  • Barna skal få spise seg mette
  • Oppleve fellesskap og matglede
  • Utvikle selvstendighet og mestrings følelse
  • Øve på begreper
  • Fremme gode kostvaner og god helse

  METODE

  • Ha en felles begynnelse på måltidene
  • Invitere til samtaler hvor alle får delta
  • Legge forholdene til rette for at barna kan oppleve å mestre
  • Lage sunne og næringsrike måltider
 • Rydding inne og ute

  MÅL

  • Leker og annet utstyr blir tatt vare på
  • De eldste barna tar ansvar for å rydde etter avsluttet lek eller aktivitet inne
  • Utvikling av ordenssans

  METODE

  • Leker og annet utstyr har fast plass
  • Voksne er modeller når vi rydder og holder orden
  • Organisere rydding for barna ved å hjelpe og motivere dem
 • Samlingsstund

  MÅL

  • En hyggelig fellesskapsopplevelse
  • Gleden ved å lære faktakunnskap, eventyr, rim/regler og sanger
  • Øve seg på å holde fokus, vente på tur, snakke i gruppe og lytte til andre

  METODE

  • En voksen leder og legger opp til innhold som er i tråd med tema, årstid, høytid og aktiviteter i barnehagen
  • Barna oppmuntres til å delta
 • Toalett/bleieskift og hygiene

  MÅL

  • Innarbeide gode vaner med håndvask og hygiene
  • Oppleve trygghet og trivsel ved vask og toalettbesøk/bleieskift

  METODE

  • De yngste barna blir stelt og skiftet på til faste tider og ved behov
  • Lære barna god håndhygiene
  • En voksen på badet hjelper og veileder og gir ros og oppmuntring
 • Soving

  MÅL

  • Dekke barnas behov for hvile og søvn

  METODE

  • En voksen sitter på soverommet
  • De yngste har fast soveplass
 • Garderobe og påkledning

  MÅL

  • Lære begreper og etter hvert finne fram tøyet selv
  • Etter hvert mestre påkledning eller deler av påkledningen selv
  • Se sammenheng mellom klær og årstid

  METODE

  • Legge til rette, støtte og hjelpe til slik at barna kan kle på seg mest mulig selv
  • Snakke om årstider og været og hjelpe barna til å vurdere klær etter dette
  • Gi oppmuntring og ros ved mestring
 • Utelek

  MÅL

  • Bli glad i å være ute i all slags vær
  • Føle seg trygg ute blant andre barn og voksne
  • Selvstendighet i større grupper

  METODE

  • Være ute i all slags vær
  • Voksne er alltid til stede ute og er engasjerte i det barna holder på med
 • Avslutning på dagen

  MÅL

  • Positiv og rolig avslutning
  • Hyggelig avskjed, gi/få informasjon

  METODE

  • Legge opp til rolige aktiviteter og være tilgjengelig for foreldrene

Tilvenning

Ny i barnehagen

For barnet kan det å begynne i barnehage være en stor overgang. Noen barn finner seg fort til rette, mens andre trenger mer tid. Barnet skal bli kjent med både barn og personale på sin avdeling og bli trygg i de nye omgivelsene - derfor er det viktig at de første møtene med barnehagen og personalet skjer gradvis. De yngste barna er de første dagene to-tre timer i barnehagen sammen med foreldrene. Senere utvides tiden i forhold til hva som passer det enkelte barnet best. Eldre barn som har gått i barnehage før, kan ha noe lengre dager.

I tilvenningsperioden vil det være en av personalet ha et spesielt ansvar for å gjøre barnet kjent med og trygg i barnehagen. Etter hvert overtar hele avdelingens personale gradvis felles ansvar for barnet.

Før sommeren vil barna som skal starte i barnehagen til høsten bli invitert på flere besøk til avdelingen sin, for å kunne bli litt kjent før oppstart.

Kort tid etter at barnet har startet i barnehagen vil foreldrene ha en samtale med den pedagogiske lederen på avdelingen. Her forteller foreldrene om barnet sitt og pedagogisk leder orienterer om hvordan tilvenningsperioden har vært og hvordan barnet har det i barnehagen.

Overflytting til ny avdeling

Når barna er 2-3 år flyttes de over fra liten til stor avdeling. Fortrinnsvis skjer overflyttinger etter sommerferien, men kan også skje i løpet av året. Barna er da kjent på huset og trenger ikke så lang tilvenningsperiode. Som regel flytter flere barn fra småbarnsavdelingene over samtidig og det gjør at overgangen blir enklere. Før de bytter avdeling bruker vi god tid på å forberede overflyttingen, ved jevnlige besøk på den nye avdelingen.

Taushetsplikt og politiattest

De ansatte har undertegnet taushetserklæring. I tillegg kreves det i henhold til Lov om barnehager at alle som skal jobbe i barnehage fremlegger politiattest.

Borgenveien barnehage

E-post: borgenveien.barnehage@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 930 93 287

Barnehagen ligger i en gammel eplehage ved Diakonhjemmet Sykehus

Besøksadresse: Borgenveien 7, 0370 Oslo

Gå til kontaktsiden

Foreldreveiledning

Vi tilbyr foreldreveiledning til foreldrene i barnehagene våre. Det gir en mulighet til å bli trygg i de utfordringene som møter alle foreldre og omsorgspersoner.

Gå til siden