Diakonal forvaltning

Diakonal forvaltning

Eiendommen på Steinerud har vært senter for institusjonens virksomhet i mer enn 100 år. Mye av Diakonhjemmets historie og identitet er knyttet til eiendommen.

Verdiene som eiendommen representerer skal bevares som ressurs for utvikling av Diakonhjemmet over tid og målsettingen er at verdiene ikke skal forbrukes og forringes, men forvaltes slik at eiendommens verdi utvikles.

Formål

God og effektiv eiendomsdrift og utvikling er en forutsetning for at de diakonale virksomhetene ved Diakonhjemmet kan levere gode tjenester. Et driftsmessig godt resultat gir midler og muligheter for Diakonhjemmet til å virkeliggjøre sitt formål som er å fremme og utvikle diakonal virksomhet i kirke og samfunn.

Utvikling

Videreutvikling av eiendommen på Steinerud skal gi en langsiktig økonomisk og finansiell basis for Diakonhjemmet. Utviklingene har som formål å styrke eksisterende virksomheter og gi grunnlag for nysatsing. Reguleringsplanen for eiendommen åpner for vesentlige endringer og økning av bygningsmassen.

Fokus på miljø

Eiendommen skal videreutvikles og ta på alvor vern av skaperverket ved å ha et klart miljøfokus. Det arbeides med å legge grunnlag for å bedre t-banetilgjengeligheten og en mer miljøbevisst energiforsyning. Eiendomsavdelingen er sertifisert som Miljøfyrtårn.