Erling G. Nordstrand

E-post

utleie@diakonhjemmet.no

Tittel

Forvaltningssjef

Telefon

+47 22 45 17 85

Adresse

Diakonveien 10, 0370 Oslo

Enhet

Diakonhjemmet Eiendom