Kine Charlott Svensbraaten

E-post

knottene@diakonhjemmet.no

Tittel

pedagog

Mobiltelefon

+47 474 83 403

Rom

Avdeling Knøttene

Adresse

Hartvig Halvorsens vei 7, 0370 Oslo

Enhet

Steinerud barnehage

Utdanning
Barnevernspedagog

Permisjon til 02.01.2020