Avdeling Knøttene

E-post

knottene@diakonhjemmet.no

Tittel

Småbarnsavdeling

Mobiltelefon

+4747483403

Adresse

Hartvig Halvorsens vei 7, 0370 Oslo

Enhet

Steinerud barnehage