Mia Hagaas

E-post

bjornehiet@diakonhjemmet.no

Tittel

assistent

Mobiltelefon

+47 47483762

Rom

Avdeling Bjørnehiet

Adresse

Hartvig Halvorsens vei 7, 0370 Oslo

Enhet

Steinerud barnehage