Ansatte

Runar Nygård

Sjef for utvikling, innovasjon og bærekraft
runar.nygard@diakonhjemmet.no

Sigurd Riste Andersen

Par- og familieterapeut / høgskolelektor VID
Sigurd.Andersen@diakonhjemmet.no