Stine Resell-Hansen

E-post

stine.resell@diakonhjemmet.no

Tittel

styrer

Telefon

+47 22 96 38 20

Mobiltelefon

+47 932 61 715

Adresse

Hartvig Halvorsens vei 7, 0370 Oslo

Enhet

Steinerud barnehage