Avdeling Trollstua

E-post

trollstua@diakonhjemmet.no

Mobiltelefon

+4747483735

Adresse

Hartvig Halvorsens vei 7, 0370 Oslo

Enhet

Steinerud barnehage