Hjemmetjenester

E-post

hjemmetjenester@diakonhjemmet.no

Telefon

+47 22 37 33 00

Besøksadresse

Carl Kjelsens vei 23C, Oslo

Kart

Postadresse

Postboks 40, Vinderen
0370 Oslo

Telefontid 9–11.30 og 12.30–14

Vakttelefon 47 91 81 09 alle dager 07.30–22.00

Daglig leder hjemmetjenester Lillian Reiten

Besøksadresser

Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjeneste
Praktisk bistand
Selma Ellefsens vei 6, 3. etasje, Oslo

Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjeneste
Hjemmesykepleie
Carl Kjelsens vei 23C, Oslo