Hovseterhjemmet

Moderne sykehjem med dagsenter, langtidshjem og skjermede plasser.

E-post

post.hovseterhjemmet@diakonhjemmet.no

Telefon

+47 23 43 44 00

Besøksadresse

Landingsveien 12, 0767 Oslo

Kart

Postadresse

Postboks 40 Vinderen
0319 Oslo

Faktura

Send EHF-faktura til Diakonhjemmet Omsorg AS, org.nr. 920 008 259, med image inkludert. Oppgi enhet 44 Hovseterhjemmet og bestillers navn. Faktura kan også sendes som PDF til faktura.omsorg@diakonhjemmet.no

Åpningstider resepsjon

Mandag til fredag 08.00 - 15.30

Kontaktpersoner

Daglig leder: Inger Johanne R. Walstad

Kvalitetsleder: Igors Jakovlevs

Kulturleder: Anette Rundgren

Driftsleder: Vår Haugen

Kontakt avdelingene

Avdeling 1

Skjermet enhet
Enhetsleder: Lise Reinertsen
Døgnbemannet telefon: +47 23 43 44 91

Avdeling 2

Langtidsavdeling
Enhetsleder: Kefyalew Kebede
Døgnbemannet telefon +47 23 43 44 92

Avdeling 3

Langtidsavdeling
Enhetsleder: Magdalena Los-Demianiuk
Døgnbemannet telefon + 47 23 43 44 93

Avdeling 4

Langtidsavdeling
Enhetsleder: Fatima Ibrahim
Døgnbemannet telefon +47 23 43 44 94

Avdeling 5

Langtidsavdeling
Enhetsleder: Janet Ramirez Guarino
Døgnbemannet telefon +47 23 43 44 96

Avdeling 6

Langtidsavdeling
Fungerende enhetsleder: Kefyalew Kebede
Døgnbemannet telefon +47 23 43 44 96

Avdeling 7

Langtidsavdeling
Enhetsleder: Anne-Kathrine Melby Strøm
Døgnbemannet telefon: +47 23 43 44 97

Avdeling 8

Dagsenter
Enhetsleder: Janet Ramirez Guarino
Telefon: +47 468 07 580 og +47 468 10 539