Dan Peder Almaas og Esra Ummak. Foto: Stine Førland

Dan Peder Almaas og Esra Ummak. Foto: Stine Førland

– Kjærligheten må fortsatt kjempes for

– Kjærligheten må fortsatt kjempes for. Det er en grunn til at Pride fortsatt trengs, sier Dan Peder Almaas, som til daglig arbeider ved Diakonhjemmet sykehus. Mandag 24 juni ble Pride-flagget heist for å vise at Diakonhjemmet ønsker å feire mangfold, og at vi tar avstand fra diskriminering og vold.

Dan Peder Almaas får daglig bekreftet viktigheten av å stå trygt i seg selv. Han har aldri lagt skjul på hvem han er, noe som kommer godt med når en jobber tett på mennesker.

– Tryggheten det gir å være stolt av den en selv er gir rom til å være mer til stede overfor dem man møter. Både på jobb og i privatlivet, hevder Almaas.

Forskning med skeive perspektiver

Forsker ved VID vitenskapelige høgskole, Esra Ummak, forteller at vi ser at vi tar steg i riktig retning, men at utfordringene som LHBTQ+-samfunnet står ovenfor er fortsatt store for mange.

– Vi har tro på at både forskning og aktivisme kan sammen bidra for positive endringer for fremtiden. På VID vitenskapelige høgskole inviterte de nylig til en konferanse for å formidle fersk forskning med skeive perspektiver.  Temaene som stod på dagsorden var skeiv identitet, vold, mangfold, religion og migrasjon som er ulike perspektiver på utfordringer skeive står ovenfor i dag, sier Ummak.

Ummak sier at omfanget av partnervold blant skeive i Norge ikke er kartlagt. Men undersøkelser i andre land har vist at omfanget er på samme nivå som hos heterofile eller høyere.

– Det er grunn til å tro at partnervold blant skeive er utbredt også i Norge. Denne gruppen er mer utsatt for vold og diskriminering enn befolkningen generelt, og sliter i større grad med psykiske helseproblemer og levekårsutfordringer. Det gjør dem sårbare for å både oppleve og utøve partnervold, forklarer Ummak.

I sin nyeste studie har Ummak intervjuet 26 lesbiske, homofile og bifile om deres erfaringer med partnervold. I likhet med heterofile hadde de opplevd ulike former for fysisk, psykisk, seksuell og økonomisk vold fra sin partner. Men studien fant i tillegg tre typer voldserfaringer som var unike for de skeive.

Felles flaggheising

I dag 24. juni heiste Pride-flagget igjen til topps på Diakonhjemmet. Flaggstangen på kollen med de store eiketrærne, er felles for alle virksomhetene på Diakonhjemmet. Pride-flagget blir hengende i forkant av høydepunktet for Oslo Pride, den store paraden i sentrum lørdag 29. juni.