2Care overtar hjemmetjenester fra Diakonhjemmet

Fra og med 1. februar 2024 vil 2Care ta over ansvaret for Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester. Vi ønsker å forsikre deg om at det vil være minimale endringer i tjenestetilbudet du mottar.

Vi vil sikre en smidig overgang til 2Care. Overgangen omfatter overføring av medarbeidere, vakttelefonnummer og lokaler til 2Care, slik at du kan fortsette å ha kontakt med de samme kjente ansiktene.

2Care vil overta vår eksisterende "Rammeavtale for tjenester i hjemmet" fra 1. februar 2024. Denne avtalen ble inngått med Oslo Kommune 1. april 2020.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon? Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med 2Care via e-post eller telefon:

E-post: heioslo@2care.no

Telefon: 22 59 11 00

Direktenummer til hjemmesykepleie og praktisk bistad finner du her: 2Care
(nederst på siden)