Grønn glede

Grønn glede

En møteplass for barn og eldre er skapt i hagen ved den gamle forstanderboligen på Diakonhjemmet.

Alle virksomhetene i Diakonhjemmet Omsorg samarbeider om «Grønn glede», og den konkrete rammen er en liten kjøkkenhage etablert av barnehagene i hagen til den gamle forstanderboligen på Diakonhjemmet.

Små grupper av barn og eldre møtes i hagen, og målet er at barn og eldre kan få medvirke i videre utvikling av hagen, gjennom å skape aktiviteter og samspill ut fra sine ønsker og forutsetninger.

Grønn glede har fått tilskudd fra Oslo kommune til urbant landbruk og midler fra Helsedirektoratet til et faglig forankret 3-årig prosjekt gjennom tilskuddsordningen «Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet hos eldre».