Diakonilederforum

Diakonilederforum er et nettverk og møtested for toppledere i diakonale virksomheter.

Seksten toppledere fra diakonale virksomheter innenfor helse- og omsorgssektoren er med i nettverket som ledes av Ingunn Moser.

Medlemmer

Møter i 2024

  • 10. april 2024: Møte med tema, Hvordan påvirker vi våre rammevilkår?
  • 6. november 2024: Diakonilederkonferanse, tema under avklaring

Møter i 2023

  • 17. april 2023: Møte med tema, Helsepersonellkommisjonens rapport og betydningen av vår sektor for sosial bærekraft
  • 1. november 2023: Diakonilederkonferanse med tema, Det grønne skiftet og sosial bærekraft