Det norske Diakonhjem har hovedkontor på Steinerud i Oslo.

Styring, ledelse og organisering

Det norske Diakonhjem (Diakonhjemmet) er en diakonal stiftelse som eier, driver og utvikler virksomheter og tjenester innenfor helse, omsorg og utdanning. For å skape hensiktsmessige rammer omkring styring, drift og utvikling, er virksomhetene organisert på ulike måter.

Hovedstyret og forstander/adm.dir.

Det øverste organ ved Det norske Diakonhjem er hovedstyret. Hovedstyret forholder seg til forstander/administrerende direktør Ingunn Moser. Staben til forstander/adm.dir. dekker funksjoner innen økonomi, eiendom og utvikling samt diakoni, kommunikasjon og kultur.

Gjennom VID Holding AS er Diakonhjemmets eierandel i VID vitenskapelige høgskole 54,6 %.

Diakonhjemmet Sykehus er organisert som et aksjeselskap, heleid av Diakonhjemmet.
Diakonhjemmet Omsorg er en avdeling som planlegges omgjort til aksjeselskap.
Diakonhjemmet Sykehusapotek er organisert som et aksjeselskap, heleid av Diakonhjemmet.

Hovedledelsen

Hovedledelsen ved Diakonhjemmet er det sentrale koordinerings- og vedtaksstøtteforumet for forstander/adm.dir.. Viktige oppgaver for hovedledelsen er synergi og samhandling på tvers av virksomhetene, strategiutvikling og andre prinsipielle og overordnede saker for Diakonhjemmet og virksomhetene. Hovedledelsen består av:

Zeineb Alsabeehg er sekretær for hovedledelsen og hovedstyret.

Helse, omsorg og utdanning

Hoveddelen av Diakonhjemmets arbeid foregår innenfor helse, omsorg og utdanning, gjennom drift og utvikling av tilbud til mennesker som har behov for ulike tjenester.

Sykehus

Diakonhjemmet Sykehus et aksjeselskap heleid av Det norske Diakonhjem. Styreleder i sykehuset er forstander/adm.dir. Økonomi- og eiendomsdirektør er styremedlem.

Sykehusapotek

Diakonhjemmet Sykehusapotek er et aksjeselskap, heleid av Diakonhjemmet. Styreleder er forstander/adm.dir.

Omsorg

Diakonhjemmet Omsorg vil bli som et eget aksjeselskap. Inntil det skjer, er Omsorg en avdeling av Diakonhjemmet. Sagenehjemmet, Nordberghjemmet, Ammerudlunden og Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester er organisert som aksjeselskap heleid av Diakonhjemmet, med direktør for Diakonhjemmet Omsorg som styreleder.

Det norske Diakonhjem har ansvaret for å utnevne flertallet av styret i Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF). Direktør for Omsorg er styreleder i Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF).

Høgskole

VID vitenskapelige høgskole er et aksjeselskap heleid av VID Holding AS. VID Holding har fem eiere:

Styreleder i holdingselskapet er forstander/adm.dir. ved Det norske Diakonhjem. I tillegg er det ytterligere tre styremedlemmer fra staben til forstander/adm.dir. De andre eierne har et styremedlem hver.

Stiftelsen Diakonhjemmet

E-post: stiftelsen@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 22 45 17 80

Det norske Diakonhjem er en diakonal og ideell stiftelse med virksomhet innenfor helse, omsorg og utdanning. Hovedadministrasjonen har kontorer på Diakonhjemmet i Oslo.

Besøksadresse: Diakonveien 14, Oslo

Kart: