Medikalisering

26. september 2017, 09.00–15.15 (Legg til i kalender)

Auditoriet, Diakonhjemmet bibliotek og læringssenter, Diakonveien 18, Oslo

Diakonhjemmet Sykehusapotek

En pille for alt som er ille? Diakonhjemmet Sykehusapotek inviterer til fagseminar om ulike perspektiver på medikalisering. Helse har blitt den nye verdien i dagens samfunn. Flere og flere sider ved menneskelivet diagnostiseres.

Noen argumenterer for at veksten i diagnoser og bruk av medisiner, skyldes legemiddelindustriens iver etter å selge sine produkter. Andre tenker at apotekene er de ivrigste selgerne, mens noen mener at legens blikk virker sykeliggjørende. Mange mener at medikaliseringen skyldes et sosialt og kulturelt press, der enkeltindivider i stadig større grad erkjenner sine livsproblemer som lidelser, og krever en pille for alt som er ille. Seminarets program belyser mange ulike perspektiver ved medikalisering.

Påmelding

Påmeldingsfristen har gått ut, men om du gjerne vil delta på seminaret, send en epost til Hilde Frøyland hilde.froyland@diakonsyk.no. Deltageravgift 1800,-

Program 26. september

Tid Innhold
09.00

Velkommen

09.10

Kulturelt innslag

Dansere fra 2Dance

09.20

Gå ut og gjør alle mennesker til legemiddelbrukere - etiske aspekt ved medikalisering

Bjørn Hofmann
professor ved Senter for medisinsk etikk, UiO

10.05

Pause

10.20

Medikalisering og psykiatri - noen sosiologiske perspektiver

Jorun Rugkåsa
seniorforsker og sosiolog/antropolog ved Akershus Universitetssykehus HF og Høgskolen i Sørøst-Norge

11.05

Bidrar apotekene til medikalisering av samfunnet

Reidun L.S. Kjome
cand. pharm og førsteamanuensis ved Senter for farmasi, UiB

11.50

Pause

12.05

Bidrar legemiddelindustrien til medikalisering av samfunnet?

Inge Johansen
seniorrådgiver i Legemiddelindustriforeningen

12.50

Lunsj

Felles lunsj og bløtkake i Atriet i Diakonveien 14

«VoiceOver» synger, dirigent Frikk Heide-Steen

13.50

Medikaliserer vi livet? - et kritisk blikk på fastlegenes rolle

Gisle Roksund
fastlege og spes. i allmenn- og samfunnsmedisin, Skien legekontor

14.35

Pause

14.50

Litt for mye medisin, doktor?

Are Brean
Nevrolog og sjefredaktør for Tidsskrift for Den norske legeforening

15.35–15.45

Oppsummering

Diakonhjemmet Sykehusapotek 30 år

Diakonhjemmet Sykehusapotek er et privat, verdibasert og frittstående apotek. Vi feirer vårt 30 års jubileum med å invitere til faglig seminar. Vårt fokus er pasientene og deres behov for veiledning og dialog om sine legemidler. Diakonhjemmets motto er «Engasjert for mennesket».

Kart

Publisert 6. september 2017, oppdatert 26. september 2017