Kurs for sykepleiere i hjemmetjeneste og sykehjem

29. mai 2018, 11.30–16.00 (Legg til i kalender)

VID vitenskapelige høgskole, Diakonveien 14

Diakonhjemmet Sykehusapotek

Kurset tar for seg problemstillinger sykepleiere opplever i møte med pasienter, både med hensyn til praktisk håndtering av legemidler og sykepleiefaglig oppfølging av legemiddelbehandlingen.

Kurset arrangeres av farmasøyter med spesialkompetanse innen farmasøytisk rådgivning og klinisk farmasi.

Målgruppe. Sykepleiere i hjemmetjeneste og sykehjem

Kursets innhold

 • Samstemming av legemiddellister
 • Samhandling ved skifte av omsorgsnivå
 • Legemidler ved hjerte- og karsykdom
 • Legemiddelgjennomgang
 • Oppfølging av legemiddelbehandling

Undervisningsform er forelesning og gruppeoppgaver tilknyttet caser

Praktisk informasjon til deltagerne

 • Kursavgift og bindende påmelding

  Kursavgift kr 1 430,- inkludert enkel lunsj. Påmeldingen er bindende og det blir fakturert for påmeldte deltakere etter at påmeldingsfristen er utløpt.

 • Registrering og lunsj

  Registrering og lett lunsj fra kl. 11.30. Kurset starter kl. 12.00.

 • Diakonhjemmet Sykehusapotek er kursarrangør

  Diakonhjemmet Sykehusapotek har som hovedoppgave å levere legemidler til sykehuset og til legemiddelbrukere i sykehusets sektor. Sykehusapoteket produserer legemidler, gir veiledning til legemiddelbrukere og samarbeider med helsepersonell. Apotekets rådgivende farmasøyter samarbeider med både sykehjem, hjemmetjeneste og sykehus.

  Ni av 25 ansatte jobber i tverrfaglige team på sykehusets sengeposter. Farmasøytenes legemiddelkompetanse er viktige bidrag for å øke pasientsikkerhet og bidra til riktig legemiddelbruk.

  Flere av farmasøytene holder undervisning, kurs og foredrag for pasienter, studenter og helsepersonell på Diakonhjemmet og flere steder i landet. Sykehusapoteket er også engasjert i forskningsprosjekter.

Kontaktinformasjon

Kart

Publisert 1. september 2017, oppdatert 29. mai 2018