Kurs: Sykepleierens viktige rolle i oppfølging av legemiddelbehandling

20. november 2017, 11.45–16.00 (Legg til i kalender)

Møterom 1, Diakonhjemmet Sykehus, Diakonveien 12

Diakonhjemmet Sykehusapotek

Kurset tar for seg problemstillinger sykepleiere opplever i møte med pasienter, både med hensyn til praktisk håndtering av legemidler og sykepleiefaglig oppfølging av legemiddelbehandlingen.

Samstemming av legemiddellister og riktig legemiddelbruk i hjemmetjeneste og sykehjem er fokusområder i Pasientsikkerhetsprogrammet. Diakonhjemmet Sykehusapotek tilbyr kurs holdt av farmasøyter med spesialkompetanse innen farmasøytisk rådgivning og klinisk farmasi.

 • Problemstillinger. Kurset er rettet mot problemstillinger sykepleiere opplever i møte med pasienter, både med hensyn til praktisk håndtering av legemidler og sykepleiefaglig oppfølging av legemiddelbehandlingen.
 • Målgruppe. Sykepleiere i hjemmetjeneste og sykehjem
 • Undervisningsform. Forelesning og gruppeoppgaver tilknyttet caser

Pris, informasjon og påmelding

Kursavgift kr 1 390,- inkludert enkel lunsj, bindende påmelding
Registrering og lett lunsj fra kl. 11.45. Kurset starter kl. 12.00.
Sted er Diakonhjemmet Sykehus, møterom 1 i Diakonveien 12

Kursets innhold

 • Samstemming av legemiddellister
  Hva, når, hvor, hvorfor, hvordan?
  Sikre overganger – samhandling mellom sykehus, sykehjem og hjemmetjeneste
 • Legemidler ved hjerte- og karsykdom
  Blodfortynnende legemidler
  Oppfølging av hjertesviktbehandling
 • Legemiddelgjennomgang
  Metode og verktøy
  Sykepleiers rolle i tverrfaglig team
 • Oppfølging av legemiddelbehandling
  Kilder til informasjon, hva skal observeres, ansvar for vurdering av videre legemiddelbehandling, kommunikasjon med annet helsepersonell

Kurset berører flere av innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet: I trygge hender

Kursmål

Etter kurset skal kursdeltagerne ha økt kunnskap om

 • Oppfølging av pasienter med hensyn til ønsket effekt og toleranse av legemidler med fokus på hjerte/karsykdom
 • Samstemming av legemiddellister
 • Tverrfaglig strukturert legemiddelgjennomgang i samarbeid med lege og farmasøyt

Kursarrangør Diakonhjemmet Sykehusapotek

Diakonhjemmet Sykehusapotek har som hovedoppgave å levere legemidler til sykehuset og til legemiddelbrukere i sykehusets sektor. Sykehusapoteket produserer legemidler, gir veiledning til legemiddelbrukere og samarbeider med helsepersonell. Apotekets rådgivende farmasøyter samarbeider med både sykehjem, hjemmetjeneste og sykehus.

Ni av 25 ansatte jobber i tverrfaglige team på sykehusets sengeposter. Farmasøytenes legemiddelkompetanse er viktige bidrag for å øke pasientsikkerhet og bidra til riktig legemiddelbruk.

Flere av farmasøytene holder undervisning, kurs og foredrag for pasienter, studenter og helsepersonell på Diakonhjemmet og flere steder i landet. Sykehusapoteket er også engasjert i forskningsprosjekter.

Kontaktinformasjon

Kart

Publisert 1. september 2017, oppdatert 20. november 2017