Om Steinerud barnehage

Om Steinerud barnehage

Steinerud barnehages er en del av Diakonhjemmet og jobber ut fra mottoet «Engasjert for mennesket» og visjonen «Nyskaper i tjeneste for vår neste».

Vi ønsker å strekke oss mot vårt motto gjennom å møte hvert enkelt barn og deres familie der de er. Vi skal jobbe aktivt med å bygge gode relasjoner og et fellesskap preget av respekt, nestekjærlighet og omsorg. For oss vil det å være nyskapende komme til uttrykk gjennom vårt arbeid med å bygge et fagmiljø hvor vi følger samfunnets utvikling og ny forskning og derav legge et godt grunnlag for endring innad i barnehagen.

Barnehage med diakonal profil

Vår diakonale profil vil være synlig i møte med barn og foreldre, både i det daglige og i spesielle eller vanskelige livssituasjoner.

Organisering av Steinerud barnehage

Steinerud er en av to barnehager på Diakonhjemmet, og en del av Diakonhjemmet Omsorg. Diakonhjemmet barnehager Borgenveien og Steinerud ligger ved Majorstuen i Oslo på Diakonhjemmets område. Barnehagene er en bedriftsbarnehage for studenter og ansatte ved Diakonhjemmet, men her er også mange nabolagsbarn. Steinerud barnehage er en avdelingsbarnehage med 2 småbarnsavdelinger og 2 storebarnsavdelinger. Borgenveien og Steinerud samarbeider og har felles verdigrunnlag og søknadsinformasjon.

Steinerud barnehage

E-post: steinerud.barnehage@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 930 93 287

Barnehagen ligger i nærheten av Steinerud T-banestasjon. Store deler av utelekeplassen er naturtomt

Besøksadresse: Hartvig Halvorsens vei 7, Oslo

Gå til kontaktsiden