Drift

Drift

Eiendomsavdeling drift har ansvar for vedlikehold inne og ute. Parkområdet, veier, gangveier og parkering er Eiendomsavdelingens ansvar, og bygningene innvendig og utvendig (unntatt sykehusets bygninger).

Ser du noe som vi bør vite om så send oss en e-post.

Driftsmelding

Dette må du oppgi

  1. Adresse
  2. Romnummer (se på skiltet utenfor døren). Dersom problemet gjelder uteområder, beskriv hvor.
  3. En beskrivelse av problemet
  4. Kontaktinformasjon

Send e-posten til drift@diakonhjemmet.no. Hvis e-posten ikke inneholder tilstrekkelig informasjon blir driftsmeldingen returnert.

Boliger

Leier du bolig ved Diakonhjemmet skal Drift kontaktes hvis det skulle være feil eller mangler ved boligen. Les mer om hva du må oppgi!

Eiendomsavdelingen drift

E-post: drift@diakonhjemmet.no

Drift har ansvar for vedlikehold inne og ute. Parkområdet, veier, gangveier og parkering og bygninger.

Besøksadresse: Diakonveien 10, Oslo

Kart: