Drift

Drift

Eiendomsavdeling drift har ansvar for vedlikehold inne og ute. Parkområdet, veier, gangveier og parkering er Eiendomsavdelingens ansvar, og bygningene innvendig og utvendig (unntatt sykehusets bygninger).

Ser du noe som vi bør vite om så meld fra til oss

Driftsmelding

Send en driftsmelding. For å kunne sende meldingen må du lage deg en bruker på Servicetorget på FDVweb. Fyll ut registreringsskjema og trykk registrer. Deretter kan du sende henvendelsen.

Boliger

Leier du bolig ved Diakonhjemmet skal Drift kontaktes hvis det skulle være feil eller mangler ved boligen. Les mer om hva du må oppgi!

Miljøsertifisert

Eiendomsavdelingen ved Diakonhjemmet er sertifisert Miljøfyrtårn-virksomhet. Miljøfyrtårn er et norsk offentlig sertifikat som er støttet og anbefalt av Miljøverndepartementet, og som skal bidra til en mer miljøvennlig drift.

Eiendomsavdelingen drift

E-post: utleie@diakonhjemmet.no

Drift har ansvar for vedlikehold inne og ute. Parkområdet, veier, gangveier og parkering og bygninger.

Besøksadresse: Diakonveien 10, Oslo

Kart:

Prosjektleder bygg

Diakonhjemmet står foran omfattende utviklings- og byggeprosjekter og søker en erfaren prosjektleder.

Gå til siden