Parkering ved Diakonhjemmet

Parkering

Besøker du Diakonhjemmet med bil og trenger parkering se se etter avgiftsparkeringen som er skiltet med "Parkering mot avgift".

Pris er kr 25,- per time i tidsrommet 08.00–17.00. Søndager og røde dager kan du parkere gratis. Julaften, påskeaften og nyttårsaften regnes som hverdager med avgift til klokken 17.00.

Besøkende som fakturerer for sine tjenester til Diakonhjemmet, må parkere på avgiftsparkeringen og eventuelt ta parkeringsavgiften med på fakturaen.

Besøkende med HC-kort for forflytningshemmede

Det er egne oppmerkede plasser for forflytningshemmede med gyldig HC-kort. Besøkende som har dette kortet kan også parkere gratis på alle oppmerkede parkeringsplasser.

Elbilplasser

Det er 9 el-bilplasser. Det er ikke lås på ladestasjonene. Husk parkeringsavgift. 8 plasser er på parkeringsplassen nedenfor sykehuset med innkjøring fra Reidar Kobros vei, og det er 1 plass ved Hartvig Halvorsensvei 2.

MC

MC kan parkere gratis på oppmerket område på parkeringsplassen som ligger nærmest Diakonveien 14. Innkjøring fra Diakonveien. Området er skiltet MC-parkering.

Eiendomsavdelingen drift

E-post: utleie@diakonhjemmet.no

Drift har ansvar for vedlikehold inne og ute. Parkområdet, veier, gangveier, parkering og bygninger.

Besøksadresse: Diakonveien 10, Oslo

Gå til kontaktsiden