Lifetime Care

Care

Diakonhjemmet Care has nursing homes, kindergartens, home services, dialogue therapy center and several development projects.

Responsible for development of Diakonhjemmet Care is Helle Gjetrang, read more about organization and management.

Find care unit

Sagenehjemmet sykehjem

Sagenehjemmet

Sagenehjemmet is a diakonal nursing home at Bjølsen in Oslo

Ammerudlunden sykehjem

Ammerudlunden

Ammerudlunden sykehjem ligger i fine omgivelser i Grorud bydel i nærheten av Ammerudparken og turveien langs Alnaelva.

Nordberghjemmet sykehjem

Nordberghjemmet

Nordberghjemmet er et moderne sykehjem i fredelige og grønne omgivelser i bydel Nordre Aker.

Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester

Home Care

Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester AS er en diakonal aktør som tilbyr hjemmesykepleie og praktisk bistand til Oslos befolkning.

Diakonveien Omsorg+

Diakonveien Omsorg+

Leiligheter for eldre som er bemannet hele døgnet ved en husvert. I aktivitetssenteret vil en ha mulighet for sosiale fellesskap og tilgang til felles tjenestetilbud.

Diakonhjemmets barnehager

Diakonhjemmet kindergarten

Diakonhjemmet barnehager Borgenveien og Steinerud barnehager gir prioritet til ansatte og studenter på Diakonhjemmet, men tar inn barn fra nærmiljøet.

Snakke. Dele. Mestre. Dialog samtalesenter

Dialogue

Center for conversation based help provide psychological care, guidance and training to organizations, individuals and professionals.

Barnevern. Trygge forsterhjem for alle

Steg Norge barnevern

Vi tilbyr tiltak og tjenester for barn, unge og familier etter lov om barneverntjenester som beredskapshjem, forsterkede fosterhjem og endringstiltak i hjemmet.

Diakonhjemmet Care

E-post: omsorg@diakonhjemmet.no

Diakonhjemmet Care have nursing homes, home care, kindergarten and a dialogue therapy center.

Besøksadresse: Hartvig Halvorsens vei 5, Oslo

Gå til kontaktsiden