Applications goes through the Oslo kommune admission office

Apply for kindergarten

All applicants must apply through Oslo kommunes kindergarten admission office. If you are employed by Diakonhjemmet or student at VID specialized university, you must write this in your application.

Søknadsinformasjon

Diakonhjemmets barnehager Steinerud og Borgenveien er bedriftsbarnehager med prioritet for ansatte og studenter ved Det norske Diakonhjem og Diakonhjemmets virksomheter. Alle har anledning til å søke og det er barn fra nærmiljøet som allerede går i barnehagen.

Alle må søke plass gjennom barnehageopptaket i Oslo kommune. Der må du velge Borgenveien barnehage og Steinerud barnehage i ønsket rekkefølge.

Ansatte og studenter

Dette må du gjøre for at vi skal kunne finne frem til søkere med prioritet.

 1. Velge bedriftsbarnehage under «Type plass»
 2. Skrive i merknadsfeltet, her må du skrive hvilken virksomhet, avdeling, enhet, institutt osv. du jobber ved på Diakonhjemmet. Studenter må fylle ut utdanning og kull.

Søker du i begge barnehagene må du fylle inn dette for begge barnehagene.

Opptakskriterier

Prioritet blir gitt til søkere fra Diakonhjemmet (Det norske Diakonhjem). Dersom det ikke er aktuelle søkere fra Diakonhjemmet, kan barnehagen ta inn eksterne søkere. Opptakskrets for eksterne søkere er Vestre Aker bydel.

Ansatte og studenters barn

Prioritering

 1. Barn med prioritet i henhold til Lov om barnehager § 13 og barn med vedtak etter lov om barneverntjenester § 4-12 og § 4-4 annet og fjerde ledd.
 2. Barn av ansatte på Diakonhjemmet.
  Arbeidsgivers behov for å rekruttere og beholde ansatte vektlegges. Så langt det er mulig, prioriteres søsken av barn som allerede går i barnehagen.
 3. Barn av studenter ved VID vitenskapelige høgskole.
  VID kan lage retningslinjer for prioritering. Så langt det er mulig, prioriteres søsken av barn som allerede går i barnehagen.

Nærmiljøbarn

Prioritering

 1. Barn med prioritet i henhold til Lov om barnehager § 13 og barn barn med vedtak etter lov om barneverntjenester § 4-12 og § 4-4 annet og fjerde ledd.
 2. Søsken av barn som allerede går i barnehagen
 3. Det skal tas hensyn til sammensetning av barnegruppene; alder og kjønn
 4. Dersom søkere stiller helt likt i forhold til øvrige kriterier, skal tildeling skje ved loddtrekning.

Borgenveien Kindergarten

E-post: lisbet.maloku@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 22 45 19 90

Telefon: +47 930 93 287

The kindergarten is located in an old apple garden next to Diakonhjemmet Hospital

Besøksadresse: Borgenveien 7, 0370 Oslo

Gå til kontaktsiden

Steinerud kindergarten

E-post: steinerudbarnehage@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 941 40 229 (styrer)

Barnehagen ligger i nærheten av Steinerud T-banestasjon. Store deler av utelekeplassen er naturtomt

Besøksadresse: Hartvig Halvorsens vei 7, Oslo

Gå til kontaktsiden