Diakonhjemmet head office in Diakonveien 14

Organisering, styring og ledelse

Diakonhjemmet Foundation is an institution with approximately 2000 employees and a budget of about $300 million. The Foundation is the estate owner and facilitator of the services rendered.

Hovedstyret og forstander/adm.dir.

Hovedstyret er Diakonhjemmets øverste organ. Daglig ledelse ivaretas av forstander/administrerende direktør. Stiftelsesadministrasjonen utgjør stabsfunksjoner knyttet til forstander/adm.dir., og dekker områdene økonomi, eiendom og utvikling, diakoni, kultur og kommunikasjon.

VID vitenskapelige høgskole er organisert som et aksjeselskap, Diakonhjemmet er majoritetseier gjennom VID Holding AS
Diakonhjemmet Sykehus er organisert som et aksjeselskap, heleid av Diakonhjemmet.
Diakonhjemmet Omsorg er organisert som et aksjeselskap, heleid av Diakonhjemmet.
Diakonhjemmet Sykehusapotek er organisert som et aksjeselskap, heleid av Diakonhjemmet.

Hovedledelsen

Hovedledelsen ved Diakonhjemmet er det sentrale koordinerings- og vedtaksstøtteforumet for forstander/adm.dir.. Viktige oppgaver for hovedledelsen er synergi og samhandling på tvers av virksomhetene, strategiutvikling og andre prinsipielle og overordnede saker for Diakonhjemmet og virksomhetene. Hovedledelsen består av:

Zeineb Alsabeehg er sekretær for hovedledelsen og hovedstyret.

Helse, omsorg og utdanning

Diakonhjemmet realiserer sitt oppdrag gjennom virksomheter innenfor helse, omsorg og utdanning.

Sykehus

Diakonhjemmet Sykehus et aksjeselskap heleid av Det norske Diakonhjem. Styreleder i sykehuset er forstander/adm.dir.

Sykehusapotek

Diakonhjemmet Sykehusapotek er et aksjeselskap, heleid av Diakonhjemmet. Styreleder er forstander/adm.dir.

Omsorg

Diakonhjemmet Omsorg er et aksjeselskap, heleid av Diakonhjemmet. Styreleder er forstander/adm.dir.

Det norske Diakonhjem utnevner flertallet av styremedlemmene i Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF). Direktør for Diakonhjemmet Omsorg er styreleder i Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF).

Høgskole

VID vitenskapelige høgskole er et aksjeselskap heleid av VID Holding AS. VID Holding har fem eiere:

Styreleder i holdingselskapet er forstander/adm.dir. ved Det norske Diakonhjem. I tillegg er det ytterligere tre styremedlemmer fra staben til forstander/adm.dir. De andre eierne har et styremedlem hver.

Diakonhjemmet

E-post: stiftelsen@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 22 45 17 80

Det norske Diakonhjem is a diakonal ideal foundation engaged in health, care and education. The main office is at Diakonhjemmet in Oslo.

Besøksadresse: Hartvig Halvorsens vei 6B, 0370 Oslo, Norge

Gå til kontaktsiden