Diakonhjemmet

Organisering, styring og ledelse

Diakonhjemmet Foundation is an institution with approximately 2000 employees and a budget of about $300 million. The Foundation is the estate owner and facilitator of the services rendered.

Hovedstyret og administrerende direktør / forstander

Hovedstyret er Diakonhjemmets øverste organ. Daglig ledelse ivaretas av administrerende direktør / forstander. Stiftelsesadministrasjonen utgjør stab- og støttefunksjoner knyttet til adm.dir./forstander.

Hovedledelsen

Hovedledelsen er sammensatt av administrerende direktør / forstander, stabsledere i stiftelsesadministrasjonen og ledere av datterselskapene. Hovedledelsen er øverste ledermøte for stiftelsen og er et rådgivende organ for adm.dir./forstander. Møtene ledes av adm.dir./forstander og har et strategisk fokus. Hovedledelsen består av:

Zeineb Alsabeehg er sekretær for hovedledelsen og hovedstyret.

Helse, omsorg og utdanning

Diakonhjemmet realiserer sitt oppdrag gjennom virksomheter innenfor helse, omsorg og utdanning.

Sykehus

Diakonhjemmet Sykehus et aksjeselskap heleid av Det norske Diakonhjem. Styreleder i sykehuset er adm.dir./forstander

Sykehusapotek

Diakonhjemmet Sykehusapotek er et aksjeselskap, heleid av Diakonhjemmet. Styreleder er adm.dir./forstander

Omsorg

Diakonhjemmet Omsorg er et aksjeselskap, heleid av Diakonhjemmet. Styreleder er adm.dir./forstander

Det norske Diakonhjem utnevner flertallet av styremedlemmene i Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF). Direktør for Diakonhjemmet Omsorg er styreleder i Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF).

Høgskole

VID vitenskapelige høgskole er et aksjeselskap heleid av VID Holding AS. VID Holding har fem eiere:

Styreleder i holdingselskapet er adm.dir./forstander ved Det norske Diakonhjem. I tillegg er det ytterligere tre styremedlemmer fra staben til adm.dir./forstander. De andre eierne har et styremedlem hver.

Stiftelsen Diakonhjemmet

Administrasjonen ved Det norske Diakonhjem består av adm.dir./forstanders stab-, utviklings- og støttefunksjoner. Administrasjonen er organisert i to avdelinger ledet av

Ledere i staben er

Organisasjonskart for Stiftelsen Diakonhjemmet

Foundation Diakonhjemmet

E-post: stiftelsen@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 22 45 17 80

Foundation Diakonhjemmet (Det norske Diakonhjem) is a diakonal ideal foundation engaged in health, care and education. The main office is at Diakonhjemmet in Oslo.

Besøksadresse: Theodor Dahls vei 10, 0370 Oslo, Norge

Gå til kontaktsiden