Courses

Legemiddelkurs ved Diakonhjemmet

Diakonhjemmet Sykehusapotek tilbyr kurs og undervisning på alle nivå for helsepersonell og andre som har anledning til å dele ut medisiner. I tillegg til våre faste kurs tilbyr vi spesialtilpassede kurs og har mulighet til å komme til din arbeidsplass.

Velg type

Alle Pharmacist Physician Nurse

Legemiddelhåndtering grunnkurs 12 timer

Kurset gjennomgår de lover og regler som gjelder for å kunne ivareta en trygg og forsvarlig legemiddelhåndtering i virksomheten.

Helsefagarbeider For andre Miljøarbeider Pleieassistent

Hospital pharmacy

E-post: diakonhjemmet@sykehusapotekene.no

Telefon: +47 22 45 15 80

Telefon: FAKS + 47 22 45 17 69

Apoteket er åpent mandag til fredag 09.00 –16.00 (08.00–16.00 helsepersonell) og ligger lett tilgjengelig ved sykehusets poliklinikker.

Besøksadresse: Reidar Kobros vei 5, Oslo

Gå til kontaktsiden

Alle arrangementer

Forskning, utvikling og tjenester

Avdelingen består av seksjon for klinisk farmasi og seksjon for farmasøytisk rådgivning. Den har ansvar for forskning, utvikling og tjenester ved sykehusapoteket.

Gå til siden