Idar Magne Holme slutter ved Diakonhjemmet

Idar Magne Holme slutter ved Diakonhjemmet

Hovedstyret informerer om at forstander/adm.dir. Idar Magne Holme har sagt opp sin stilling ved Det norske Diakonhjem, og slutter 1. september 2019. Styret uttrykker takknemlighet for Holmes store innsats gjennom fjorten år, som en tydelig ideologisk leder med store visjoner både for norsk diakoni og for Diakonhjemmets utvikling.

Hele pressemeldingen fra hovedstyret:

Forstander/adm.dir. Idar Magne Holme har sagt opp sin stilling ved Det norske Diakonhjem, og slutter 1. september 2019. Holme fylte 67 år i 2018, og har ledet Diakonhjemmet i fjorten år. I denne perioden har Diakonhjemmet gått gjennom en kraftig utvikling.

Holme skriver til styret: «Svært mykje har skjedd, og i samarbeid med skiftande styre, gode medleiarar og medarbeidarar, er Diakonhjemmet ein heilt annan institusjon i dag enn då eg tok til i stillinga i 2005. Det fyller meg med takksemd, glede og stoltleik.»

Gjennom disse fjorten årene har Holme vært en tydelig ideologisk leder med store visjoner både for norsk diakoni og for Diakonhjemmets utvikling. I dag er Diakonhjemmet Sykehus et moderne, konkurransedyktig lokalsykehus i Oslo med flere spesialiteter samt nasjonale og regionale funksjoner, høgskolen er blitt til VID vitenskapelige høgskole med 4500 studenter, og Diakonhjemmet Omsorg utvikles med stadig nye virksomheter. I Holmes lederperiode har også det store utbyggings- og innovasjonsprosjektet Diakonhjemmet hage tatt form, et banebrytende løft som vil være med på å bringe Diakonhjemmet inn i en ny tid.

Styret er takknemlig for Idar Magne Holmes store innsats, og starter nå arbeidet med å finne hans etterfølger.

Paul Erik Wirgenes
Styreleder
Hovedstyret, Det norske Diakonhjem