Ny kommunikasjonssjef – ny organisering

Ny kommunikasjonssjef – ny organisering

Pål A. Berg er ansatt som kommunikasjonssjef i Diakonhjemmet stiftelse. Berg vil bli en del av den nyetablerte enheten «Diakoni, kultur og kommunikasjon», som Sindre Skeie er direktør for.

– Pål har en bred erfaring innenfor kommunikasjon og journalistikk, et sterkt engasjement for diakoni og en god evne til å formulere komplekse saker på en forståelig måte. Dette er bakgrunnen for at han ble valgt, i konkurranse med en rekke sterke søkere til stillingen, sier Sindre Skeie.

Samtidig som Diakonhjemmet stiftelse har fått ny kommunikasjonssjef, er det altså blitt etablert en enhet som heter «Diakoni, kultur og kommunikasjon», med Sindre Skeie som direktør.

– Det er nok en del som stusser ved det lange navnet på denne enheten, men det er også noe av meningen – å vekke en reaksjon, få folk til å tenke litt, bli litt nysgjerrige. At vi etablerer en slik enhet, henger sammen med at diakoniprofessor Kjell Nordstokke nylig er blitt pensjonist, og er trådt ut av sin rådgiverstilling. Hans kompetanse og hans nettverk vil vi ikke kunne erstatte, men vi vil signalisere at vi fremover ønsker å bygge kompetanse på diakoni i stiftelsen, og vi vil se dette i sammenheng med vårt kommunikasjonsarbeid og vårt arbeid med kunst og kultur. Det må være en tett forbindelse mellom Diakonhjemmets ideologiske grunnlag og måten vi kommuniserer på – og det håper og tror jeg at vi skal klare å vise stadig tydeligere, i mange ulike kanaler, sier Sindre.

Les et intervju med Pål A. Berg.