Flyfoto av deler av Diakonhjemmets eiendom ved Majorstuen i Oslo

Property Management

Diakonhjemmet owns and manages a large property close to Majorstuen in Oslo. The property management is responsible for operation and rental. The property is an important part of Diakonhjemmet's development and engagement in health, care and education.

About the property

The 130 acre large property has 90 000 sqm building stock. The buildings are affiliated with Diakonhjemmet's businesses, as well as housing rental There is also a large and beautiful park open to the public.

Diakonhjemmet garden

The first building in the development project Diakonhjemmet garden is care + housing for the municipality of Oslo. Follow the construction of Care + in Diakonveien. Information about the building activity will be posted continously.

Boliger til leie på Diakonhjemmet

Property Rental

Are you looking for a place to live in Oslo? Diakonhjemmet Property Management rents out apartments and houses in the western part of Oslo.

Eiendomsavdelingen har kontor og verksted i Diakonveien 10

Property maintenance

Property maintenance are responsible for maintenance inside and outside. The park area, roads, walkways and car park, and the buildings inside and outside (except hospital buildings)

Miljøsertifisert eiendomsavdeling

Eiendomsavdelingen ved Diakonhjemmet er sertifisert Miljøfyrtårn-virksomhet. Miljøfyrtårn er et norsk offentlig sertifikat som er støttet og anbefalt av Miljøverndepartementet, og som skal bidra til en mer miljøvennlig drift.

Property management

E-post: utleie@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 22 45 17 85

Diakonhjemmet eier og forvalter et stort område ved Majorstuen i Oslo. Eiendommen er sentral i Diakonhjemmets tjenesteutvikling innen helse, omsorg og utdanning. Diakonhjemmets eiendomsavdeling står for drift og utleie.

Besøksadresse: Diakonveien 10, Oslo

Gå til kontaktsiden

Diakonhjemmet garden

Diakonhjemmet garden project aims to develop and innovate health, care and education services. A 40 000 m2 area of the land own by Diakonhjemmet will be developed for diakonal purposes.

Gå til siden

Diakonal forvaltning

Eiendommen på Steinerud har vært senter for institusjonens virksomhet i mer enn 100 år. Mye av Diakonhjemmets historie og identitet er knyttet til eiendommen.

Gå til siden