The cat Mingus lives at Sagenehjemmet

Sagenehjemmet

Sagenehjemmet is a diakonal nursing home at Bjølsen in Oslo. The nursing home has good expertise, a wide range of activities, popular cafe and beautiful terraces, gardens and outdoor environments.

Apply for nursing home

Sagenhjemmet is located in Sagene bydel (distict). Long term residents have free choice of nursing home. All applications must go through Oslo kommune.

Follow everyday life at Sagnehjemmet

- a picture blog from life in a nursing home and how it is to work in an elderly care (instagram)

Sagenehjemmet

E-post: sagenehjemmet@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 23 00 73 00

Telefon: +47 934 75 100

Sagenehjemmet is a diakonal nursing home at Bjølsen in Oslo

Besøksadresse: Maridalsveien 177C, Oslo

Gå til kontaktsiden

Prosjektet "Kickstart på sykehjem" får 10 millioner fra DIKU

VID vitenskapelige høgskole har fått tilslag fra DIKU for å gjennomføre et pilotprosjekt som skal styrke og videreutvikle sykehjem som læringsarena for første-års sykepleierstudenter. Diakonhjemmet Omsorgs sykehjem er samarbeidspartner i prosjektet i Oslo.

Gå til siden