Fagskolen kombinerer teori med praksis

Om Fagskolen Diakonova

Fagskolen Diakonova er en ideell fagskole innenfor helse og omsorg. Fagskolen er en verdibasert og diakonalt forankret fagskole med en livssynsåpen tilnærming. Fagskolen er i søknadsprosessen for etablering og akkreditering av studietilbudet.

Organisering og styring

Fagskolen Diakonova AS er organisert som et aksjeselskap, og eies av Stiftelsen Diakonhjemmet, Haraldsplass diakonale stiftelse, Stiftelsen Diakonova og Ferd AS gjennom Fagskolen Diakonova Holding AS.

Styret for Fagskolen Diakonova AS

Organisasjonsnummer: 927 790 866

Styreleder

 • Solveig K. Bratseth - arbeidende styreleder

Styremedlemmer

 • Anita Lyssand – representant fra arbeidsliv og utdanning
 • Pål Thygesen – arbeidslivsrepresentant
 • Hege Farnes Hildrum – arbeidslivsrepresentant
 • Anne Mette Koch - arbeidslivsrepresentant
 • Henning Skau – studentrepresentant
 • Wenche Stensvold – ansattrepresentant
 • Ståle Søbye

Varamedlemmer

 • Rekka Ljosland
 • Margrete Thorstad
 • Bendik Mong
 • Eli Anita Henriksen

Ledelse

Arbeidet med etableringen av Fagskolen Diakonova ledes av arbeidende styreleder, Solveig K. Bratseth.

Akkreditering

Fagskolen Diakonova er i søknadsprosessen for etablering av fagskolen og akkreditering av fagskoleutdanningen. 

Det er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) som akkrediterer all norsk høyere utdanning.