Diakonhjemmet hage

Diakonhjemmet hage

Med prosjektet Diakonhjemmet hage satser Diakonhjemmet på utvikling og nyskaping av tjenester innen helse, omsorg og utdanning. Et førti mål stort område skal utvikles ut fra stiftelsens diakonale formål.

Omregulering

En realisering av Diakonhjemmet hage krever omregulering av et 49 mål stort området i nærheten av Majorstuen. Diakonhjemmet eier 41 mål, mens resten tilhører Hafslund og Ruter.

Diakonhjemmet hage til politisk behandling

Diakonhjemmet hage til politisk behandling

Rett før jul kom beskjeden om at reguleringssaken for Diakonhjemmet hage er sendt fra Plan- og bygningsetaten til politisk behandling i Oslo kommune. Oversendelsen er et stort skritt på veien mot en realisering av Diakonhjemmet hage.

13. januar 2017
Diakonhjemmet hage
Omsorg+ til Diakonveien

Omsorg+ til Diakonveien

Diakonhjemmet har inngått kontrakt med Oslo kommune om bygging og drift av 124 tilrettelagte leiligheter og et aktivitetssenter.

11. februar 2016
Diakonhjemmet hage
Alle nyheter

    Diakonhjemmet Stiftelse

    E-post: stiftelsen@diakonhjemmet.no

    Telefon: +4722451780

    Besøksadresse: Diakonveien 14, Oslo

    Kart: