Omsorg+ i Diakonhjemmet hage

Bygging av Omsorg+

Diakonhjemmet skal bygge 124 Omsorg+ leiligheter på Steinerud. Rivearbeidene, som skal gjøre plass for byggingen, startet i uke 24, og vil pågå i ca seks uker. Grunnarbeidene starter i begynnelsen av september.

Bygningene som skal rives for å gi plass til de nye eldreboligene plukkes fra hverandre med gravemaskin, og alt av materialer sorteres for gjenbruk. Møt Toralf Midtbø - en av maskinførerne som styrer spakene med imponerende presisjon.

Rivearbeider: Jun-jul 2018

 • Rivearbeidene startet i uke 24, og skal etter planen pågå til og med uke 27. Deretter blir det minimalt med aktivitet på byggeområdet til grunnarbeidene starter opp medio august.
 • Vann sprutes over bygningene mens de rives, for å unngå at støv spres utover.
 • Tidvis en del støy og transport inn/ut av området.
 • Bygg som skal rives er: Borgenveien 1, Diakonveien 2, Diakonveien 4 og 
 Diakonveien 6.
 • Det skal bygges på tomten til 
 de tre første adressene.
 • Diakonveien 6 skal rives for 
 å gi plass til byggeaktivitet/ riggområde.
 • Diakonveien 8 skal brukes til anleggskontor, og vil bli revet vår/ sommer 2020.
 • Med forbehold om endringer!

Grunnarbeid: Aug-des 2018

 • Oppstart grunnarbeider: Trolig ikke før rundt 1.september: 
 Varighet: ca 5 måneder.
 • Sprengning og utgraving av byggetomt. Arbeid med energibrønner. Tidvis en del transport inn og ut av området. Tidvis noe støv, selv om entreprenør vil bruke vann aktivt for å hindre støvspredning. Ved behov vil vei bli vasket/kostet.
 • Spunting – slå ned støttekonstruksjoner i grunnen - starter umiddelbart. Mye støy. 
 Varighet: 1-2 uker.
 • Betongarbeider. Tidvis en del transport inn/ut av området.
 Varighet: ca 5 måneder.
 • Med forbehold om endringer!

Byggearbeid: Jan 2019-aug 2020

 • Oppstart byggearbeider: Begynnelsen av januar 2019.
 • Bygging over bakkenivå.
 • Tidsvis en del transport av moduler/råbygg o.a. til området.
 • Byggeperioden går fram 
 til ca august 2020.
 • Med forbehold om endringer!
Nyheter
- Et veldig tydelig signal til politikerne

- Et veldig tydelig signal til politikerne

- Det at et så stort utbyggingsprosjektet arbeider med en BREEAM-sertifisering er et veldig tydelig signal til politikerne om at utbygger tar samfunnsansvar og miljø på alvor, sier prosjektleder Inès Carlton ved Golder.

1. juni 2018
Diakonhjemmet hage
- Diakonhjemmet hage skal bli noe unikt - sier Kari Andreassen.

- En unik mulighet til å etablere nye tjenester og arenaer

Kari Andreassen skal jobbe med utvikling av konseptet Diakonhjemmet hage. Nå settes det fart i arbeidet med innhold og samarbeid på tvers – samtidig som det jobbes videre med bygninger og reguleringsplan.

4. mai 2018
Diakonhjemmet hage
Det er mandag morgen midt i april – overskyet og småkaldt, og lite summing i kubene. Derfor må Linda Kristiansen, som har birøkt som hobby og eier en av kubene, hjelpe dem i gang med litt mat – honning, selvsagt.

De første bikubene er på plass

To bikuber er nå satt ut i parken. Dermed har Steinerud fått 40.000 nye innbyggere – med vinger.

25. april 2018
Diakonhjemmet hage
Diakonhjemmet Eiendom - fra venstre: prosjektleder Jon Solsrud, økonomi- og eiendomsdirektør Robert Hansson, eiendomssjef Bjørn Knutsen, forvaltningssjef Erling Nordstrand, og prosjektleder Per Reitan.

– Viktig å være tydelig på våre miljøambisjoner

Diakonhjemmet har forpliktet seg til å følge 10 strakstiltak for grønne bygg. Tilslutningen til bransjens egne tiltak – som stiller miljøkrav ved bygging og drift – er konkrete grep for et mer miljøvennlig og bærekraftig samfunn.

6. mars 2018
Diakonhjemmet Eiendom
Alle nyheter

Meldinger om byggeaktivitet

Rivearbeider: Jun-jul 2018

 • Rivearbeidene startet i uke 24, og skal etter planen pågå til og med uke 27. Deretter blir det minimalt med aktivitet på byggeområdet til grunnarbeidene starter opp medio august.
 • Vann sprutes over bygningene mens de rives, for å unngå at støv spres utover.
 • Tidvis en del støy og transport inn/ut av området.
 • Bygg som skal rives er: Borgenveien 1, Diakonveien 2, Diakonveien 4 og 
 Diakonveien 6.
 • Det skal bygges på tomten til 
 de tre første adressene.
 • Diakonveien 6 skal rives for 
 å gi plass til byggeaktivitet/ riggområde.
 • Diakonveien 8 skal brukes til anleggskontor, og vil bli revet vår/ sommer 2020.
 • Med forbehold om endringer!

Grunnarbeid: Aug-des 2018

 • Oppstart grunnarbeider: Trolig ikke før rundt 1.september: 
 Varighet: ca 5 måneder.
 • Sprengning og utgraving av byggetomt. Arbeid med energibrønner. Tidvis en del transport inn og ut av området. Tidvis noe støv, selv om entreprenør vil bruke vann aktivt for å hindre støvspredning. Ved behov vil vei bli vasket/kostet.
 • Spunting – slå ned støttekonstruksjoner i grunnen - starter umiddelbart. Mye støy. 
 Varighet: 1-2 uker.
 • Betongarbeider. Tidvis en del transport inn/ut av området.
 Varighet: ca 5 måneder.
 • Med forbehold om endringer!

Byggearbeid: Jan 2019-aug 2020

 • Oppstart byggearbeider: Begynnelsen av januar 2019.
 • Bygging over bakkenivå.
 • Tidsvis en del transport av moduler/råbygg o.a. til området.
 • Byggeperioden går fram 
 til ca august 2020.
 • Med forbehold om endringer!

Her finner du oppdatert informasjon om hva som skjer, og skal skje, på anleggsplassen.

Følg byggingen via webkamera

Byggekamera
Byggekamera
 • Arbeidstider byggeplass

  Hverdager kl 07.00–19.00

  Ikke arbeid på lørdag, søndag og helligdager.

 • Fakta om utbyggingen:

  124 omsorgsleiligheter skal bygges i ett bygg med tre fløyer:

  • Boligareal 6.978 kvm
  • Fellesareal 3.133 kvm
  • Serviceareal 1.550 kvm
  • Teknisk areal 397 kvm
  • Parkering 6.613 kvm (to etasjer med p-kjeller)
  • Totalt 18.671 kvm BTA (bruttoareal)
 • Hvem er entreprenør?

  Entreprenør er Strøm Gundersen.AS. http://www.stromgundersen.no/

  Anleggskontoret på byggeplassen ligger i Diakonveien 8.

  Utenfor porten til nummer 8 står en oppslagstavle med informasjon om bl.a. riggplan, organisasjonsplan, varslingsplan ved ulykke og annen HMS-informasjon.

 • Plantegninger

 • Kontaktinformasjon

  Har du spørsmål om riving, grunnarbeid eller byggearbeid kan du kontakte oss på: hage@diakonhjemmet.no

Hva er Omsorg+?

Omsorg+ er boliger tilpasset eldre som ikke trenger sykehjemsplass, men som har utfordringer med å bo i egen bolig.

Omsorg+-boligene er bemannet hele døgnet ved en husvert. I aktivitetssenteret vil en ha mulighet for sosiale fellesskap og bruke tilbud som for eksempel kantine, kulturarrangementer, treningssenter, fotpleie, frisør, kiosk eller butikk.

 • Reguleringsplan ble vedtatt 28.02.18.

  Bystyret i Oslo vedtok 28. februar reguleringsplanen for Borgenveien 1, Diakonveien 2 og 4 – Diakonhjemmets Østre del – det såkalte Felt C. Dette er et av feltene i prosjektet Diakonhjemmet hage, og målet er å bygge omsorgsleiligheter her.

  Her finner du sakspapirene til Byrådet 28. februar 2018:

  Kontrakt om bygging og drift av Omsorg+ ble godkjent i Bystyret 24. april 2018.

Rivingen er i gang

Rivingen for å gi plass til de nye omsorgsleilighetene startet opp i uke 24. Det skal bygges på tomten til Borgenveien 1, og Diakonveien 2 og 4. Huset i Diakonveien 6 rives fordi tomten skal brukes til riggområde.