Anders Heimsjø

E-post

trollstua@diakonhjemmet.no

Tittel

barnehageassistent

Mobiltelefon

+47 474 83 403

Rom

avdeling Knøttene og avdeling Trollstua

Adresse

Hartvig Halvorsens vei 7, 0370 Oslo

Enhet

Steinerud barnehage