Anne Louise Holmen

E-post

anne.louise.holmen@diakonhjemmet.no

Mobiltelefon

+ 47 918 51 977

Adresse

Hartvig Halvorsens vei 5, 0370 Oslo

Enhet

Diakonhjemmet Omsorg