Berge-Andreas Jenvin-Steinsvåg

E-post

Berge-Andreas.Steinsvag@diakonhjemmet.no

Tittel

sjef for kommunikasjon og samfunnskontakt

Telefon

+47 930 51 250

Adresse

Hartvig Halvorsens vei 5, 0370 Oslo

Enhet

Diakonhjemmet Omsorg, Dialog

M.Sc, M.H.A, sosialarbeider