Torfinn Lødøen Gaarden

E-post

torfinn.gaarden@diakonhjemmet.no

Tittel

fungerende direktør Diakonhjemmet Omsorg

Mobiltelefon

+47 934 54 298

Adresse

Hartvig Halvorsens vei 5, 0370 Oslo

Enhet

Diakonhjemmet Omsorg