Nyheter

Har du hjerte for de yngste barna i barnehagen?

Har du hjerte for de yngste barna i barnehagen?

Borgenveien barnehage søker pedagogisk leder i 100 % fast stilling på en småbarnsavdeling med 9 barn i alderen 0-3 år. Avdelingen har en grunnbemanning på tre; en pedagogiske leder og to assistenter. I tillegg har avdelingen en lærling fra Barne- og ungdomsarbeiderutdanningen.

9. august 2017
Borgenveien barnehage