Aktuelt

Barnehagen har flotte uteområder og mange muligheter til aktivitet

Styrer i Diakonhjemmet barnehage Steinerud

Spennende 100% fast stilling ledig for deg som vil være med på å videreutvikle barnehagene på Diakonhjemmet. Her har du store muligheter til å være med på å forme veien videre.

4. juli 2020
Steinerud barnehage