Aktuelt

Diakonhjemmet søker sjef for utvikling, innovasjon og bærekraft

Diakonhjemmet søker sjef for utvikling, innovasjon og bærekraft

For å sikre et helhetlig utviklings- og innovasjonsarbeid ser vi etter en samlende leder som evner å skape synergier på tvers av virksomhetsområdene for å sikre at organisasjonen utvikles i samme og ønsket retning. Les mer om stillingen.

10. februar 2020
Hovedadministrasjonen har kontorer på Steinerud i Oslo

Diakonhjemmet søker direktør for økonomi, finans og verdiforvaltning

Diakonhjemmet er i utvikling og ser etter deg som kan ivareta og utvikle organisasjonens spisskompetanse innen økonomi, finans, og verdiforvaltning. Direktøren har ansvar for et framtids- og utviklingsfokus, samt strategi- og scenarie-orientering i hovedledelsen, og et overordnet ansvar for at økonomien i Diakonhjemmet er bærekraftig, sunn og utviklingsorientert, og sikre forsvarlig forvaltning og strategisk utvikling av økonomiske og materielle verdier, inklusive eiendom.

10. februar 2020
Nordberghjemmet ligger i rolige omgivelser nær kolletivtrafikk

Sykepleierstilling ved Nordberghjemmet 100 % fast

Nordberghjemmet søker engasjert sykepleier i todelt turnus. Stillingen innebærer sykepleiefaglig ansvar for 22 beboere på avdelingen og gruppelederansvar for 7-8 beboere.

23. januar 2020
Nordberghjemmet
Hjemmesykepleien har brukere over hele Oslo

Helsefagarbeidere og studenter til hjemmetjenesten

Vi søker faglig dyktig hjelpepleier/helsefagarbeider til Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester AS i Oslo. Våre brukere er i alle aldre og bor i hele Oslo. I tillegg til hjemmesykepleie tilbyr vi også stasjonære tjenester hjemme hos bruker, praktisk bistand, følgetjenester mm. Stillingene er både faste og vikariater med turnus etter avtale.

21. januar 2020
Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester
Hjemmetjenesten ønsker å ha høy tilfredshet hos brukere og ansatte

Fast stilling som sykepleier/vernepleier i hjemmetjenesten

Vi søker engasjert sykepleier/vernepleier til brukere av hjemmesykepleie i Oslo. Våre tjenestemottakere er i alle aldre og bor i hele Oslo. I tillegg til vanlig hjemmesykepleie tilbyr vi stasjonær tjeneste hjemme hos bruker. Stillingene er faste med turnus etter avtale.

21. januar 2020
Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester