Diakonifaglig råd utenfor Rødtvet kirke

Diakonifaglig råd utenfor Rødtvet kirke

Anbefalinger til Hovedledelsen i det videre arbeidet mot rasisme og diskriminering

I august var Diakonifaglig råd samlet i Rødtvet kirke med mål om å reflektere rundt hvordan Diakonhjemmet med sine virksomheter kan utvikle og systematisere arbeidet mot rasisme og diskriminering internt og eksternt. Nittende oktober diskuterte ledelsen i samtlige virksomheter rådets anbefalinger under sin ledersamling på Sundvolden.

Langsiktig oppgave for Diakonhjemmet

- Rådet ser det som en langsiktig oppgave for Diakonhjemmet å jobbe mot rasisme og diskriminering. Det er behov for å jobbe strukturelt, praktisk og kreativt. Rådet ønsker å følge forskjellige spor i den videre prosessen og har nå sendt tre anbefalinger til administrerende direktør/forstander, sier leder for Diakonifaglig råd Annette Leis-Peters.

- Vi har artikulert våre anbefalinger rundt tre ulike temaområder fortsetter Leis-Peters. Det første er at alle fem virksomheter slutter seg til å jobbe mot rasisme og diskriminering. Det andre handler om å dele kunnskap, innsikt og refleksjon om temaet rasisme og diskriminering. Det siste tar sikte på å innlemme det konkrete arbeidet mot rasisme og diskriminering i eksisterende kvalitetssystemer, ulike personalpolitiske retningslinjer samt det løpende forbedringsarbeid med kommunikasjon og serviceinnstilling.

- Det er ingen rask løsning i dette arbeidet og vi ser for oss at virksomhetene jobber langsiktig, avslutter hun.

Som bakgrunn for arbeidet fikk rådet gode innspill fra Vålerenga Samfunn, fra Joanna Rose Ababao fra Kompletterende utdanning i sykepleie ved VID vitenskapelige høgskole, fra Tone Lindheim som nylig disputerte på en avhandling om flerkulturell ledelse i sykehjem ved høgskolen og ikke minst fra Diakonhjemmet Omsorg Ammerudlunden og deres samarbeidsparter Bydelsmødrene.

Råd til hovedledelsen, ikke bare til administrerende direktør/forstander

Hovedledelsen ønsker nå å endre mandatet til Diakonhjemmets diakonifaglige råd slik at anbefalinger rettes til hovedledelsen (HL) og ikke bare til meg som administrerende direktør/forstander, sier Ingunn Moser. Det er viktig med forankring og eierskap i virksomhetene, så det håper jeg vil styrke rollen til rådet. Da vil også virksomhetene ha mulighet til å melde inn behov og saker til rådet, hvilket vil gjøre rådet enda mer relevant.

- Rådet skal være en tenketank, et rådgivende organ og en involverende ressurs som er relevant for alle virksomheter. Det var stort engasjement i den felles ledersamlingen rundt temaet rasisme og diskriminering, som kan være vanskelig å gripe fatt i. Jeg er veldig trygg på at vi finner innretninger som både ivaretar virksomhetenes egenart og som er samlende for oss som diakonal organisasjon, fortsetter hun.

Les Diakonifaglig råds anbefalinger til ledelsen (pdf)

Revidert mandat for Diakonifaglig råd (pdf)


Diakonifaglig råd starter et arbeid mot rasisme og diskriminering, Diakonhjemmet.no, 21. juli 2021

Diakonifaglig råd - en ressurs for Diakonhjemmets ledelse, Diakonhjemmet.no 23. mars 2021