Begrenset tilgjengelighet på telefon

Begrenset tilgjengelighet på telefon

Ustabile IT-systemer gir til tider problemer med jobbtelefon. Diakonhjemmet Sykehus er ikke rammet. Skal du ha kontakt med ansatte i stiftelsen bruk mobiltelefon. Søk i ansattlisten.