To ledige stillinger i Borgenveien barnehage

To ledige stillinger i Borgenveien barnehage

Begge stillingene er assistentstillinger, en heltidstilling og en deltidsstilling. Avdelingene har en grunnbemanning på tre: en pedagogisk leder og to assistenter. Borgenveien er bedriftsbarnehage for Diakonhjemmet og er en 4-avdelings heldagsbarnehage med 54 barn i alderen 0-6 år.

Det er et tett samarbeid mellom avdelingene og med Steinerud barnehage på Diakonhjemmet. Visjonen for barnehagen er at alle barn og voksne skal bli møtt på en anerkjennende måte!

Om stillingene

 • Assistent i 100 % stilling fra 15.08.17 til 06.07.18 på avdeling med 18 barn i alderen 3-5 år.
 • Assistent i 40 % stilling, to hele dager pr uke fra 15.08.17 til 31.12.17 med mulighet for forlengelse, på avdeling med 18 barn i alderen 3-6 år.

Vi kan tilby

 • en variert sammensatt personalgruppe; både unge og erfarne, menn og kvinner
 • dyktige medarbeidere som trives i jobben
 • et godt fagmiljø
 • praksisbarnehage for barnehagelærerutdanningen ved HIOA
 • god tilgang på vikarer ved behov
 • faglig fordypning med fokus på det gode anerkjennende møtet mellom barn og voksne
 • gode utearealer og nærmiljø med rom for naturopplevelser og lek
 • pensjonsordning
 • treningsmuligheter

Vi søker personer med

 • personlig egnethet i arbeid med barna
 • særlig interesse for arbeid med barn i alderen 3-5 år
 • evne til samarbeid og fleksibilitet
 • faglig innsikt og interesse for egen fagutvikling
 • gode norskkunnskaper

Søknad og informasjon

Mer informasjon om stillingene får du ved å ta kontakt med styrer Lisbet Maloku.

Søknadsfrist er 15. august. Søknadene behandles etter hvert som de kommer inn. Send søknad på epost med CV, vitnemål og attester til lisbet.maloku@diakonhjemmet.no.

Om arbeidsgiveren

Borgenveien barnehage er en anerkjent barnehage med et sterkt fagmiljø. Barnehagen er en del av Diakonhjemmets barnehager underlagt Diakonhjemmet Omsorg.

Diakonhjemmet er en selvstendig stiftelse innenfor Den norske kirke og har som formål å fremme og utvikle diakonal virksomhet. Det skjer gjennom et omfattende tjenestetilbud innen helse og omsorg, utdanning og forskning. Diakonhjemmets og barnehagens motto er Engasjert for mennesket.