Kjell Nordstokke og Ingunn Moser på boklansering.

Kjell Nordstokke og Ingunn Moser på boklansering.

Diakoni. Evangeliet i handling: en unik bok – et tiltrengt behov

10. november lanserte Verbum Forlag i samarbeid med VID vitenskapelige høgskole Kjell Nordstokkes nyeste bok Diakoni. Evangeliet i handling.

Noen få hadde lest boken på forhånd. Etter at boken var introdusert og kommentert av både Kjell Nordstokke selv og fag- og praksisfeltet, var det derimot mange som visste at en slik samlet og bred framstilling av det bibelske og teologiske grunnlaget for forståelsen av diakoni, har vært savnet.

Fire ulike perspektiver legges til grunn i boken

Kjell trakk fram fire nye perspektiver.

Det første gjelder betydningen av begrepet diakoni, som ifølge ny forskning ikke bare bør forstås som karitativ omsorg, men som oppdrag eller sendelse formet av Jesu eksempel. Det vil si at det er relasjonen til oppdragsgiveren som i hovedsak bestemmer oppdragets innhold.

Det andre gjelder forbindelse mellom det nye og det gamle testamentet. Selv om ordet diakoni ikke er brukt i det gamle testamentet, er dets trosfortellinger og teologi et avgjørende bakteppe for Jesu forkynnelse og virke, og dermed for diakoni.

Fra det gamle testamentet kommer også forståelsen av diakoni som tros- og rettighetsbasert praksis. I dette ligger et imperativ til kirkens diakoni om å våge å framstå i det offentlige rom og ta på seg en profetisk rolle når det kreves.

Endelig gjelder det dimensjonen av håp og glede, hvor diakoni blant annet handler om myndiggjøring til medmenneskelighet, og forvandling i retning av det som er sant, rett og godt.

Kjell Nordstokke under lanseringen av sin nye bok.Kjell Nordstokke under lanseringen av sin nye bok.

Boken belyser diakoniens praktiske virkelighet

Disse perspektivene lå også som bakteppe for kommentarene fra Tron Fagermoen, førstelektor i praktisk teologi ved MF vitenskapelige høyskole, Ingunn Lyngset Holme, daglig leder ved Kirkens ungdomsprosjekt (KUP) i Kristiansand, og Ragne Øybekk Sander, diakon 13–20, Ullensaker, som belyste den praktiske virkeligheten som diakonien operer innenfor.

– Kjells bok er en viktig bok fordi den på samme måte som teologifaget bidrar til å fylle tre ulike roller; å tolke, inspirere og forstyrre diakonal praksis. Boken vil forhåpentligvis danne grunnlag for flere mastergradsavhandlinger med empiriske prosjekter som «teologiserer» med utgangspunkt i praksis, sa Tron Fagermoen.

– KUP ønsker å være et hjem for ungdommer som er i sårbare situasjoner. Et hjem som skaper forandring og forvandling. I hverdagen bruker vi både det sosialfaglige språket og det teologiske språket. Boken inspirerer virkelig til innsats og er med på å tydeliggjøre fortellingen om hvordan vi møter ungdommene i KUP, sa Ingunn Lyngset Holme.

– I min hverdag som diakon 13-30 tilstreber jeg å møte ungdommene der de er i livet. Boken er en hjelp til å skape bro mellom teori og praksis og synliggjør på en veldig konkret måte at diakoni må være i utvikling, avslutter Ragne Øybekk Sander.

Takk for utrettelig innsats

Gjennom 30 år har Kjell undervist og forsket på diakonale temaer, utviklet faglige ressurser og lærebøker, vært opptatt av ledelse i diakonale institusjoner og veiledet nye generasjoner ledere. Han har en gjenkjennelig internasjonal, økumenisk og kontekstuell signatur og en omfattende produksjon. Hans teologiske og kirkepolitiske innsats for forståelsen av og rollen til diakoni som en integrert og vesensmessig del av det å være kirke, er betydelig.

– Boklanseringen viser at både teologi og praksis bidrar til å tolke, inspirere og forstyrre. Det er en gjensidig utveksling. En stor takk til Kjell for hans utrettelige og solide bidrag, avsluttet Ingunn Moser.