Valgt entreprenør for Omsorg+, med forbehold om bystyregodkjenning

Valgt entreprenør for Omsorg+, med forbehold om bystyregodkjenning

Med forbehold om Bystyrets godkjenning av reguleringssak og Bystyrets godkjenning av Omsorg+ har Diakonhjemmet inngått en totalentreprisekontrakt med entreprenør Strøm Gundersen AS om oppføring av Omsorg+ leiligheter i Diakonhjemmet hage.

Avtalen er inngått for å ivareta en hurtigst mulig oppstart av byggeprosessen for Omsorg+ prosjektet. Prosjektet vil være det første byggetrinnet i Diakonhjemmet hage og omfatter oppføring av blant annet 124 omsorg+ leiligheter med tilhørende serviceareal, totalt omtrent 18.600 m2. Bygget skal sertifiseres i henhold til BREEAM-NOR Very Good.