Første norske lærebok i klinisk farmasi lanseres på Diakonhjemmet 23. august

Første norske lærebok i klinisk farmasi lanseres på Diakonhjemmet 23. august

Leder ved Diakonhjemmet Sykehusapotek, Ragnhild Holtskog gleder seg til boklanseringen og er stolt av at Kirsten K Viktil og Hege Salvesen Blix i samarbeid med tolv medforfattere har lykkes med å utgi denne boken.

– Denne læreboken i Klinisk Farmasi er et flott tilskudd til norsk faglitteratur. Boken vil bli brukt i farmasøytutdanningen i Norge og vil bidra til økt interesse og videreutvikling av faget klinisk farmasi i fremtiden. Diakonhjemmet Sykehus tok i bruk farmasøyter i klinikken allerede på 1980 tallet og i dag jobber ti kliniske farmasøyter i tverrfaglige team på sykehuset.

Les mer om lanseringen