Forsterket bånd mellom Diakonhjemmet og søstervirksomheter fra Taiwan

Forsterket bånd mellom Diakonhjemmet og søstervirksomheter fra Taiwan

Onsdag 7. september ble det knyttet nye bånd mellom Diakonhjemmets virksomheter, PuLi Christian Hospital og National Chi Nan University i Taiwan.

Det var styremedlemmer fra sykehuset, rektor og professorer fra universitetet som hadde kommet spesielt til Norge for å hedre tidligere misjonær og nå diakonen Bjarne Gislefoss med et æresdoktorat. Gislefoss som er litt over 99 år gammel, var en pioner i etableringen av institusjonsdiakoni i Taiwan. Han så nøden som traff urbefolkningen i fjellområdene, viet over 50 år av sitt liv til å yte helsetjenester til denne befolkningen og var sentral i oppbyggingen av PuLi Christian Hospital.

Sykehuset med mer enn 600 senger er i dag et anerkjent regionalt utdannings-sykehus som utgjør bærebjelker i dagens moderne helsetilbud på disse stedene. Til sykehuset er det også knyttet klinikker og sykehjem for det lokale området.

Interessert i samarbeid om sykepleieutdanning

Delegasjonen med 19 representanter var nysgjerrig på vår sykepleieutdanning, utdanningens diakonale profil og identitet, og et mulig samarbeid mellom VID vitenskapelig høyskole og Taiwans nasjonale universitet. Siden National Chi Nan University er i gang med å etablere et nytt bachelorstudium i sykepleie var de særlig interessert i VIDs erfaringer.

For å gi et innblikk i de ulike sidene av Diakonhjemmets virksomheter, ble det arrangert et heldags program. Delegasjonen fikk en presentasjon av VIDs utdanningstilbud, fikk oppleve studentlivet i gangene og i atriet før den ble tatt med på et besøk og en omvisning på sykehuset.

Inspirasjon i felles verdigrunnlag

I det fine været fikk delegasjonen også innsikt i utviklings- og utbyggingsplanene knyttet til Diakonhjemmet hage, og diskutert verdien av nye bygg i arbeid med eldreomsorgen i Omsorg+.

- Besøk som dette er av stor betydning. Vi får kjennskap til hvordan verdi og visjonsgrunnlaget som vi deler, har gitt inspirasjon og satt langsiktige avtrykk i en annen kontekst. Vi ser også oss selv gjennom noen andres blikk. Samtidig ser vi hvordan det fremdeles i dag skaper nye visjoner som svar på utfordringene i en ny setting. Det minner oss om hvor sterkt dette grunnlaget faktisk er og virker.

- Videre får vi, ansatte og studenter, en flott mulighet til å bygge nettverk, få inspirasjon til faglig utvikling og samarbeid, sier adm.dir. og forstander Ingunn Moser. I sum, dette internasjonale besøket minner også oss på hvor meningsfylt det er å bygge langsiktige helseinstitusjoner som er verdidrevet og har det samme diakonale fundament som vårt, avslutter hun.

 • Delegasjonen utenfor VID vitenskapelige høgskole

  Delegasjonen utenfor VID vitenskapelige høgskole Bilde 1 av 5. Se bildekarusell.

 • VID presenterte sitt utdanningstilbud

  VID presenterte sitt utdanningstilbud Bilde 2 av 5.

 • Fra delegasjonens program på Diakonhjemmet sykehus

  Fra delegasjonens program på Diakonhjemmet sykehus Bilde 3 av 5.

 • Delegasjonen fikk innsikt i utviklings- og utbyggingsplanene i Diakonhjemmet hage

  Delegasjonen fikk innsikt i utviklings- og utbyggingsplanene i Diakonhjemmet hage Bilde 4 av 5.

 • Diakonen Bjarne Gislefoss ble tildelt et æresdoktorat den 5. september 2022

  Diakonen Bjarne Gislefoss ble tildelt et æresdoktorat den 5. september 2022 Bilde 5 av 5.