Har du hjerte for de yngste barna i barnehagen?

Har du hjerte for de yngste barna i barnehagen?

Borgenveien barnehage søker pedagogisk leder i 100 % fast stilling på en småbarnsavdeling med 9 barn i alderen 0-3 år. Avdelingen har en grunnbemanning på tre; en pedagogiske leder og to assistenter. I tillegg har avdelingen en lærling fra Barne- og ungdomsarbeiderutdanningen.

Arbeidsoppgaver

 • Lede sin avdeling i tråd med gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser
 • Bidra aktivt inn i barnehagens lederteam

Vi kan tilby

 • en variert sammensatt personalgruppe; både unge og erfarne, menn og kvinner
 • dyktige medarbeidere som trives i jobben
 • et godt fagmiljø
 • praksisbarnehage for barnehagelærerutdanningen ved HiOA
 • god tilgang på vikarer
 • utearealer og nærmiljø med rom for naturopplevelser og lek
 • pensjonsordning
 • treningsmuligheter
 • tariffavtale Virke

Vi søker personer med

 • godkjent barnehagelærerutdanning
 • gode lederegenskaper
 • særlig interesse for arbeid med de yngste barna
 • personlig egnethet til arbeid med barn
 • genuin interesse for barns utvikling
 • evne til samarbeid og fleksibilitet
 • gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • gode norskkunnskaper (minimum norskprøve 3)
 • faglig innsikt og interesse for egen fagutvikling
 • fokus på kvalitet
 • evne og vilje til nytenking og løsningsorientring

Søknad og informasjon

Søknad med vitnemål og attester sendes på epost til Lisbet Maloku. Har du spørsmål, eller ønsker mer informsjon om stillingen ta kontakt.

Søknadsfrist 7. september

Tiltredelse etter avtale

Om oss

Borgenveien er bedriftsbarnehage for Diakonhjemmet og er en 4-avdelings heldagsbarnehage med 54 barn i alderen 0-6 år. Barnehagen har et godt fagmiljø og flere ansatte har videreutdanning. Det er et tett samarbeid mellom avdelingene og med Steinerud barnehage på Diakonhjemmet. Borgenveien barnehage er en anerkjent barnehage med et sterkt fagmiljø. Barnehagen er en del av Diakonhjemmets barnehager underlagt Diakonhjemmet Omsorg.

Les mer om Borgenveien barnehage