John Fosse var misjonær i Kamerun

John Fosse var misjonær i Kamerun

Diakon John Fosse er 100 år

Han ble utdannet ved Diakonhjemmet under krigen og har tjent som diakon, sykepleier og misjonær i Kamerun og som bestyrer av sykehjem og rekreasjonshjem i Norge. Nå bor han på Diakonhjemmet Omsorg Sagenehjemmet og bidrar blant annet til å dokumentere misjons- og diakonihistorien gjennom sin og familiens store bildesamling og kunnskap.

Selve 100-årsdagen var 10. februar, men makeringene har pågått i fire dager. Tirsdag 11. februar kom forstander/adm.dir. for Diakonhjemmet Ingunn Moser, generalsekretær i Diakonforbundet Leiv Sigmund Hope og Olav Fanuelsen fra Misjons- og diakoniarkivet ved VID vitenskapelige høgskole.

John Fosse har holdt kontakten med Diakonhjemmet gjennom å delta i fellesskapet i pensjonistforeningen. Der er han fortsatt å se. Særlig viktig for Diakonhjemmet er de 3000 bildene han har gitt til Misjons- og diakoniarkivet ved VID vitenskapelige høgskole. Hobbyfotografen har dokumentert mye historie fra Kamerunmisjonen som ellers ikke er så kjent.

Misjonsdrømmen

John Fosse ble født i 1920 på Frekhaug i Meland kommune utenfor Bergen. På bedehuset hørte unge John Fosse mange fortellinger fra misjonsmarken. Det var nok egentlig tenkt at han skulle overta småbruket som faren hadde ryddet med sine egne hender, men i stillhet vokste det frem et drøm om å bli misjonær i Kina.

Det var en diakon i bygda som nøt stor respekt og som hjalp Fosse med å se for seg denne muligheten for utdannelse som kunne passe med misjonsdrømmen. Han fikk hjelp til å hente inn anbefalingsbrev og søke. John Fosse kom inn, han ble en av 16 elever som startet utdanningen på Diakonhjemmet i 1939. Utdanningen som diakon åpnet mange dører, men de ble oppfordret til å skape sin egen arbeidsplass. Det var ingen formelle stillinger i kirken for diakoner den gangen. Diakontjenesten utrustet deg, men i tillegg skulle du kunne sykepleie og andre ferdigheter som gjorde det mulig å finne en tjeneste.

På dette kullet var det flere som fikk sin tjeneste i utlandet, med blant annet Karsten Lunde som misjonær i Kina og på Madagaskar, og Sverre Ulvestad som sykehjemsgründer i USA.

Sykepleien 29. desember 2018, tekst og foto Camilla Klingland Ousdal
John Fosse holder tale på mottagelsen mandag 10. februar på SagenehjemmetJohn Fosse holder tale på mottagelsen mandag 10. februar på Sagenehjemmet

Glimt fra fotosamlingen

Fotosamlingen som er overlevert til Misjons- og diakoniarkivet dekker John Fosses tre perioder som misjonær. I 1946 ble Fosse antatt av Det norske Misjonsselskap, og var på språkstudium i Paris 1947-1948 før han i mai 1948 ble sendt til Kamerun. Sommeren 1958 reiste han ut til sin 3. periode.

John Fosse giftet seg med Marit Gullichsen på julaften i 1948. Da tjenestegjorde de begge på misjonsstasjonen i Ngaoundere. Fosse hadde ansvar for undervisning av sykepleiere, anestesi og røntgen, mens hans kone arbeidet mye med frikjøpte slaver som fikk opphold ved misjonsstasjonen. I Kamerun bygget Fosse sykehus og nedla et betydelig arbeid som diakon og sykepleier. Hans siste misjonstur til Kamerun var fra 1964 til 1967.

I anledning 100-årsdagen har Misjons- og diakoniarkivet ved VID vitenskapelige høgskole lagt ut noen glimt fra de 3000 bildene John Fosse har gitt til arkivet. På det ene bildet kan du se huset som John Fosse fikk bygd. Det var ikke noe som sto klart da de kom. Ikke var det penger til å bygge for heller. Alt de fikk var en en tomt og hjelp fra elever ved misjonsstasjonen.

Bilder fra Misjons- og diakoniarkivet ved VID vitenskapelige høgskole, tekst Gustav Steensland og Olav Fanuelsen

Diakonhjemmet ønsker jubilanten til lykke med dagen!

Forstander/adm.dir. for Diakonhjemmet Ingunn Moser,  diakon John Fosse, generalsekretær i Diakonforbundet Leiv Sigmund Hope og Olav Fanuelsen fra Misjons- og diakoniarkivet ved VID vitenskapelige høgskole.Forstander/adm.dir. for Diakonhjemmet Ingunn Moser, diakon John Fosse, generalsekretær i Diakonforbundet Leiv Sigmund Hope og Olav Fanuelsen fra Misjons- og diakoniarkivet ved VID vitenskapelige høgskole.