KORONAVIRUS: Besøk på Sagenehjemmet

KORONAVIRUS: Besøk på Sagenehjemmet

Vi på Sagenehjemmet vil gjøre vårt ytterste for å tilrettelegge for hyggelige besøk innenfor de rammene vi har. Vi oppfordrer til å lese informasjon om besøk, ta alle nødvendige forholdsregler og følge smittevernstiltakene.

Du kan ikke komme på besøk hvis du:

 • ikke føler deg frisk
 • har vært utenfor Norge de siste 14 dager.
 • er i hjemmekarantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19.

Kontakt oss på forhånd

Du må kontakte Sagenehjemmet i god tid før besøket og senest senest dagen før besøket. Vi fører besøksprotokoll over alle besøk.

Besøk kan avtales ved å ringe resepsjonen på telefon +47 23 00 73 00

Telefontider for å avtale besøk

 • Mandag 9-15 (ubetjent mellom 11.30–12.00)
 • Tirsdag 9-15 (ubetjent mellom 11.30–12.00)
 • Torsdag 9-15 (ubetjent mellom 11.30–12.00)
 • Fredag 9-11.30

Besøkstider

1.etasje
Tirsdag 12.00 – 18.00
Onsdag 12.00 – 14.00
Fredag 12.00 – 18.00
Lørdag 11.00 – 12.50
Søndag 13.00 – 15.00

2.etasje
Tirsdag 12.00 – 18.00
Fredag 12.00 – 18.00
Lørdag 11.00 – 12.50
Søndag 13.00 – 15.00

3. etasje
Mandag 12.00 – 18.00
Torsdag 12.00 – 18.00
Lørdag 13.00 – 15.00
Søndag 11.00 – 12.50

4.etasje
Mandag 12.00 – 18.00
Torsdag 12.00 – 18.00
Lørdag 13.00 – 15.00
Søndag 11.00 – 12.50

Vi vil fortsatt tilrettelegge for individuelt tilpassede besøk i tillegg til disse tidene. Slike avtaler gjøres med den enkelte avdelingsleder.

Regler for besøket

 • Besøkende møtes ved inngangen, gjennomgår en sjekkliste, føres inn i besøksprotokollen og følges dit besøket skal foregå.
 • Alle besøkende må utføre håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
 • Besøkende skal ikke oppholde seg i fellesarealer.
 • Besøkende skal holde helst 2 og minst 1 meters avstand til den de besøker, medarbeidere og andre pasienter/beboere enn den de besøker.
 • Pasienter/beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Hvert besøk kan vare i 50 minutter.
 • Ikke ta med dyr til besøk innendørs i kafeen på grunn av allergi

Du vil få aktuell praktisk informasjon når du avtaler besøket, og når du kommer på besøk.

Besøk innendørs

Besøk vil i hovedsak foregå innendørs i kafeen i 1. etasje med god avstand mellom bordene. Det er bare mulig å ta imot to besøkene per gang.

Meld fra til oss ved mistanke om smitte

Vi ber om at dere tar kontakt hvis dere får forkjølelsessymptomer eller ved mistanke om smitte i etterkant av et besøk på sykehjemmet.

FHI: Veileder for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner