Ledig stilling som driftsleder

Ledig stilling som driftsleder

Eiendomsavdelingen ved Diakonhjemmet forvalter en bygningsmasse på totalt ca. 90.000 kvm og 130 mål mellom Majorstuen og Vinderen. Avdelingen består av tretten medarbeidere med ansvar for utleie, drift, vedlikehold og utvikling. De siste årene har det vært en fremtidsrettet utvikling av eiendommen, og det er konkrete planer om betydelig utbygging og utvikling. Eiendomsavdelingen søker nå etter driftsleder.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for den daglige driften av Diakonhjemmets eiendommer, tekniske anlegg, bygninger og utearealer, herunder nødvendig dokumentasjon knyttet til styring og kvalitetssikring.
 • Det daglige ansvaret for avdelingens fagarbeidere inkl personalansvar, samt for innleid personell.
 • Påse at de enkelte arbeidsoppgaver utføres med god kvalitet og til rett tidsbruk, og ihht kundens spesifikasjoner/rutiner og retningslinjer.
 • Innhente og vedlikeholde nødvendige serviceavtaler/driftsavtaler.
 • Ansvar for nødvendig gjennomføring og dokumentasjon av alle offentlige og pålagte ettersyn/tilsyn.
 • Budsjettering og resultatoppfølging for drift.Kontakt med leietakere og oppfølgingsansvar av henvendelser fra disse.
 • Ansvar for miljø/energitiltak/Miljøfyrtårn.Ansvar for styringsverktøy og systemer samt etablering/ajourføring av rutiner og retningslinjer relatert til ansvarsområdet.
 • Følge eiendomsavdelingens HMS-system og rutiner, og bidra aktivt til et godt og sikkert arbeidsmiljø.
 • Yte driftsteknisk bistand i utviklingsprosjekter ved behov.

Vi ser etter deg som har betydelig erfaring fra tilsvarende arbeid og med følgende kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning innen fagområdet, eks: høgskole, teknisk fagskole/fagbrev.
 • Lang erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Personalledelse
 • Erfaring med drift av tekniske anlegg.
 • Utpreget serviceinnstilling og god ordenssans
 • Evne til å arbeide effektivt, både selvstendig og i team
 • God i skriftlig og muntlig norsk, samt engelsk muntlig
 • Generell It-kompetanse
 • Førerkort klasse B
 • Plettfri vandel


Vi kan tilby

 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Lønn etter avtale
 • Et godt og aktivt arbeidsmiljø
 • Spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø
 • Muligheter for faglig utvikling tilpasset medarbeiderens og bedriftens behov.

Den som ansettes må være lojal mot Diakonhjemmets verdigrunnlag.

Informasjon om stillingen

Spørsmål om stillingen rettes til vedlikeholdsleder Rolf Henning Trondsen.

Søk stillingen

Vi vurderer søknader fortløpende. Søknadsfristen er 18. september.

Tiltredelse etter avtale.

Søk gjennom finn.no finnkode 103196805