Personvernombud Diakonhjemmet

Personvernombud Diakonhjemmet

Diakonhjemmet søker en medarbeider med inngående kunnskap og praktisk erfaring innen personvern, som kan bidra til etterlevelse og bevisstgjøring om personvernregelverket.

Personvernombudet skal være personvernombud for stiftelsen og underliggende virksomheter: Diakonhjemmet Sykehus AS, VID vitenskapelige Høgskole AS, Diakonhjemmet Sykehusapotek AS og Diakonhjemmet Omsorg. Personvernombudet skal sikre forsvarlig håndtering av enkeltpersoners personopplysninger i tråd med GDPR. Personvernombudet rapporterer direkte til forstander/administrerende direktør i stiftelsen.

Arbeidsoppgaver

 • Informere og gi råd til ledelse og ansatte om behandling av personopplysninger i tråd med gjeldende personvernlovgivning.
 • Kontrollere etterlevelse av GDPR og interne retningslinjer.
 • Bistå med å oppgradere retningslinjer og styrende dokumenter for personvern.
 • Være kontaktperson for registrerte ved spørsmål om behandling av personvernopplysninger.
 • Samarbeide med Datatilsynet og være kontaktpunkt mellom virksomhetene og Datatilsynet.
 • Gjennomføre holdningsskapende arbeid i virksomheten og opplæring av medarbeidere.

Personlige egenskaper

 • Høy grad av integritet og rolleforståelse
 • God til å gjøre etiske vurderinger
 • Svært god teknologiforståelse
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å tenke og arbeide helhetlig, jobbe selvstendig og være proaktiv
 • Tydelig, tillitsvekkende og med gjennomslagskraft
 • God evne til å formidle kunnskap, og stimulere ledelse og medarbeidere til å behandle personopplysninger i tråd med lover og retningslinjer
 • Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på masternivå fra høgskole eller universitetet innenfor jus, personvern, informasjonssikkerhet/ informasjonsteknologi eller forvaltningsinformatikk
 • Svært god innsikt i informasjonssikkerhet og personvern
 • Du bør ha erfaring med internkontroll og avvikshåndtering
 • Ønskelig med kunnskap om sektorene helse, høyere utdanning og forskningsvirksomhet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Vi tilbyr

 • Et spennende fagmiljø med faglig og personlig utviklende oppgaver innenfor virksomheter i ulike, men tilgrensende sektorer: helse, omsorg, høyere utdanning og forskning
 • 100% fast stilling
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår.
 • Muligheter for barnehage, bolig, og treningsfasiliteter.

Informasjon om stillingen

Ønsker du mer informasjon om stillingen ta kontakt med

Søknadsfrist 7. mai. Søknad sendes på e-post